Vi hjælper  

mennesker med misbrug

hjemløse

børn af misbrugere