Tak for en rigtig god frivilligkonference

Her på siden har vi samlet slides og andet materiale fra de forskellige workshops, som man kan lade sig inspirere af i sit frivillige arbejde.

Mange hilsner

Karen Klemmed Hviid

Frivillig- og diakonikonsulent i Blå Kors Danmark

Her finder du materialer fra de forskellige workshops

Slides fra storskærm:

Find slides og handouts fra de enkelte workshops nedenfor:

1) Lege og aktiviteter, der understøtter og udvikler, målrettet børn og unge fra traumatiserede familier 

Workshoppen giver indblik i, hvordan en hverdag præget af misbrug kan give traumer, der påvirker hele familien. Derfor er det vigtigt at vi reflekterer over hvilke lege og aktiviteter, vi sætter på programmet, så vi hjælper med det, som børnene, de unge og familierne har brug for. Her får du inspiration til aktiviteter og lege, der har fokus på at styrke relationer samt opbygge selvværd og fællesskab.

v/ Bettina Lauge Karlsen, psykoterapeut og pædagog, Barnets Blå Hus i Blå Kors. Forfatter til bogen “Mønsterbrud i alkoholfamilier”. 

Hent materialer:

 

2) Brænd endelig – men brænd ikke ud

Intentionerne er gode, når du som frivillig engagerer dig i værdibaserede fællesskaber – og oplever stor meningsfuldhed, ved at hjælpe så mange som muligt til et bedre liv. Idealerne kan imidlertid – helt utilsigtet – komme til at stå i modsætning til at lytte til egne behov/grænser. Vi skal arbejde med:

 • Det hele menneske – i trivsel
 • Når det sunde bliver usundt – om grænsesætning i værdibaserede fællesskaber
 • Følelsernes funktion
 • Det slidstærke “arbejdsliv”
 • Her kan du få hjælp, hvis du allerede er udbrændt – eller er i fare for det

v/ Michelle Lind Kappel, er autoriseret psykolog i Agape, har arbejdet med psykiske lidelser i psykiatrien (primært PTSD, angst og depression), har erfaring med behandling af traumatiserede flygtninge og med at klæde professionelle og frivillige på til at opdage og håndtere tegn på traumatisering i forbindelse med integrationsindsatser.

Hent materialer:

 

​​​​​​3) Trivsel i frivilliggruppen – med forskellige frivilligprofiler

Når du går hjem fra denne workshop har du

 • Arbejdet med Ingerfairs ledelsesstile (ingerfair.dk)
 • Reflekteret over, hvad der er god ledelse af frivillige
 • Kendskab til forskellige ledelsesstile – og kortlagt din egen
 • Øje for, hvad forskellige frivillige bliver motiveret af
 • Lært om forskellige tilgange til anerkendelse, resultatorientering, ejerskab og ansvar

v/ Sandra Trampedach Junget, Projektleder Blå Kors Ferielejre og Lise Søndergård Thomsen, Projektleder Blå Kors Stjernestunder. Begge har stor erfaring med motivation og ledelse af forskellige frivillige fra deres eget frivillige engagement i værdibaserede organisationer – samt i Blå Kors.

Hent materialer:

 

4) ​​​​​Veje til guldet – redskaber og fif til fundraising

Når du går hjem fra denne workshop, har du fået….

 • Inspiration til, hvad man kan søge midler til – og hvor man kan søge midler.
 • Inspiration til, hvordan I lægger en plan for jeres fundraising i det tilbud, du kommer fra.
 • Inspiration til, hvordan man skriver en god projektbeskrivelse og ansøgning.
 • Introduktion til hvordan arbejdet med fundraising er organiseret i Blå Kors – og hvem du som frivillig kan få bistand fra.
 • Kontakt med andre frivillige, som har erfaring med og lyst til fundraising.

Workshoppen består af oplæg og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

v/ Lone Bang-Møller, organisationskonsulent og direktionskonsulent i Blå Kors. Lone har været ansat i Blå Kors siden 2008 og har i alle årene beskæftiget sig med fundraising.  

Hent materialer:

 

5) Stemme, krop og bevægelse som redskaber

Det frivillige sociale arbejde indebærer en sårbarhed, som stiller krav til den frivillige om hensynsfuldt at beskytte sig selv og brugerne ved at sætte grænser på en hensigtsmæssig og respektfuld måde. Ved at tænke over, hvordan vi agerer i forskellige sammenhænge, kan vi gennem bevidst oplevelse, øvelse og refleksion påvirke og ændre vores sociale roller og kommunikative adfærdsmønstre – dvs. den måde vi taler og agerer på i samvær og samtale.

Vi skal drøfte vanskelige møder og samtaler fra frivilliglivet, der følges op af dynamiske redskaber for stemme, krop og bevægelse. Øvelserne er rettet mod at øge den frivilliges psykiske og kropslige potentiale i forhold til at agere blandt mennesker, som har behov for ligeværdig social kontakt og kvalitativ god samtale – især når den er vanskelig.

v/ Inge Dinesen, har undervist i og formidlet om personligt udtryk, kommunikation og stemmebrug i godt 30 år. Inge er uddannet skuespiller, Master of Arts in Voice Studies (mag. art. i stemmebrug), integrativ kunst- og gestaltterapeut samt ICC certificeret coach.

Hent materialer:

 

6) Mentalisering i arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner 

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentalisering er en forudsætning for at have vedvarende og meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse.

Mentalisering udvikles i samspil vores omsorgsgivere. Omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge har ofte en skrøbelig mentaliseringsevne, men mentalisering kan læres.

Workshop består af oplæg samt små mentaliseringsøvelser, der giver dig konkrete redskaber til at møde børn, unge og familier i forskellige situationer.

v/ Marianne Rose Dupont, psykoterapeut, sandplay- spædbarns- og traumeterapeut, familieopstiller. Med mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn og unge i mistrivsel af forskellig art, herunder erfaring fra Barnets Blå Hus i Blå Kors.

Hent materialer:

 

​​​​​​7) At være håbets medvandrer - omsorg og sjælesorg i det diakonale arbejde

Man kan opleve samtaler med mennesker både nærende og tærende. I samtalen lukkes vi af og til ind i et levet liv, hvor meningsløshed og håbløshed får ord til at blegne. Af og til kan man opleve sig mislykket som samtalepartner, fordi man gerne ville sige det forløsende, men oplevede sig magtesløs.
Hvad er forskellen på en god samtale mellem venner, sjælesorg og terapi? Hvornår er en samtale en go’ snak, hvornår bliver den terapi, og hvornår er den sjælesorg?
Vi vil arbejde med opmærksomheden på, hvordan vi skaber de rum, hvor samtale om tro, tvivl og sorg kan give fornyet livsmod og håb midt i smerte og lidelse.

Workshoppen består af oplæg samt drøftelser og øvelser i mindre grupper.

v/ Dan Månsson, teolog og sjælesørger, formand for Blå Kors Danmark.

Hent materialer:

 

8) ​​​​​​Håndtering af konfliktfyldte relationer

 • Konkrete redskaber og metoder til at forebygge nogle af de typiske udfordringer og konfliktsituationer.
 • Viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation.
 • Viden om de usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker brugerens, din medfrivilliges og din egen adfærd.
 • Viden om, hvordan du og dine medfrivillige i praksis kan etablere en pædagogisk og konfliktforebyggende tilgang i jeres arbejde.

Workshoppen indeholder oplæg, dialog og sparring.

v/ Johan Mellerup, chefkonsulent i Center for Konfliktforebyggelse, med erfaring fra frivilligt arbejde.

Hent materialer:

 • Mangler materialer 

 

9) Ledelse af frivillige med brugerbaggrund

At lede frivillige er en krævende opgave. Har de frivillige brugerbaggrund, stiller det endnu større krav. Brugerfrivillige kan både have en særlig indsigt i en problematik og måske endda en mestringsevne, fordi de selv har håndteret en svær situation. Samtidig kan frivillige med brugerbaggrund også have blinde vinkler og være så berørte af deres egen situation, at de fortsat er særligt sårbare – og i nogle tilfælde reelt har taget skade.

I denne workshop får du indsigt i situationsbestemt ledelse, redskaber til tydelig forventningsafstemning, samt gode råd til, hvilke potentialer og opmærksomheder der er i spil i ledelse af frivillige med brugerbaggrund.

v/ Ia Brix Ohmann, er facilitator og social entreprenør med egen virksomhed, Overlap.dk. Hun har mere end 25 års erfaring med frivillighed, civilsamfund og aktivt medborgerskab. Ia er uddannet antropolog og har en Master i socialt entreprenørskab.

Hent materialer: