Kære kræmmer/stand lejer hos Kræmmerhuset i Horsens

Velkommen i Kræmmerhuset, vi håber du bliver tilfreds med din stand og bliver glad for samarbejdet.

Kræmmerhuset er ejet af Blå Kors Danmark, men drevet af Horsens kommunes støttet beskæftigelse. Støttet beskæftigelse skaber arbejdspladser for borgere der har brug for støtte til at finde vej til arbejdslivet. Driften af Kræmmerhuset Blå Kors er en del af denne strategi.

Blå Kors tager 15 % i kommission af dit salg. Vi afregner dit salg hver 14. dag.

I forbindelse med lejemål er der flg. forholdsregler:

Opsætning og prismærkning af dine varer skal være klar på første lejedag.

Det er en fordel, at fylde op med nye varer og lave ændringer på din stand i løbet af lejeperioden. Dette skal dog ske på en måde, så Kræmmerhusets daglige kunder ikke føler sig generet heraf. Det er ikke tilladt at lave opfyldning om lørdagen.

Du har ansvar for løbende at holde din stand ryddelig og indbydende, vores flinke personale fra Støttet beskæftigelse hjælper dog til, i det omfang det er muligt.

Alle varer i kommission er indleveret og opstillet på eget ansvar. Vi gør alt for at passe på dine ting. Skulle det dog ske at en vare forsvinder i kommission, er det din egen indboforsikring eller erhvervsforsikring som skal dække tabet. Det samme gør sig gældende ved indbrud eller brand i Kræmmerhuset. Ved kassen kan dog udleveres alarmer til at fastsætte i de varer der udgør en vis værdi. Du kan låne alle de alarmer du ønsker. Det koster ikke ekstra. I Kræmmerhuset har vi endvidere overvågningsudstyr i butikken.

Alle solgte genstande er købt som beset, og der kan ikke reklameres over disse. Der er ingen returret på købte ejendele.

Når vi ved kassen modtager varer, hvor prismærket er fjernet eller mangler, vil vi tilbageholde varen. Sådanne varer opbevarer vi ved reolen i Kræmmerområdet, bagerst i butikken. Det er derfor en god ide at tjekke denne reol, når du alligevel er i Kræmmerhuset for at se til din stand. Du kan i butikkens åbningstid altid få adgang til at se disse varer, og opsætte nyt prismærke, hvis varen er din. Vi opbevarer disse varer i 4 uger, hvorefter vi donere varen til Kræmmerhuset eller støttet beskæftigelses egen bod.

Hvis du efter endt lejeperiode skulle have varer tilovers, som du ikke ønsker at pakke ned og hente, kan disse ting ligeledes doneres til os, vores personale vil så sørge for at varerne bliver pakket ned, og mærket om. Ønsker du dette, så giv besked til personalet. Hvis der står varer på din stand efter endt lejeperiode kl. 17.00 betragter vi ligeledes disse varer som donation.

Personalet har retten til at sige nej til forlængelse af en stand, hvis vareudbuddet i standen ikke lever op til Kræmmerhusets standard. Dette kunne for eksempel være partivarer, spiritus og madvarer.

VIGTIGT: Hvis du ønsker at forlænge din stand så gør det i god tid i booking-systemet, så du er sikker på, at standen er ledig. 

Vi som personale forbeholder os retten til at sige nej til forlængelse af en stand, hvis varer udbuddet i standen ikke lever op til Kræmmerhusets standard.

Kræmmerhuset registrerer kun de oplysninger der er nødvendige. Vi henviser til Blå Kors Danmarks persondatapolitik: www.blaakors.dk/persondatapolitik

Besøg os

Kræmmerhuset
Vejlevej 10
8700 Horsens
+45 6124 1446

info@detblaakraemmerhus.dk

1000 m2 indendørs loppemarked i samme bygning som Blå Kors Genbrugscenter Horsens. Masser af plads, god service og gratis parkeringspladser. Og du støtter udsatte børn og voksne, når du køber eller sælger dine ting hos os.

BKG_Horsens.jpg