Begrundelse og relevans

Det er væsentligt, at de fysiske rammer understøtter indsatsen og tilgodeser målene med denne.

Kriterier

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Indikatorer

  • Borgerne trives i de fysiske rammer
  • De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov
  • De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem (gælder ikke ambulant behandling efter sundhedslovens §141 og servicelovens §101og forsorgshjem efter servicelovens §110)

Hvor kommer temaet fra?

Socialtilsynets kvalitetsmodel for sociale tilbud

Dokumenter og materialer

Socialtilsynets kvalitetsmodel for sociale tilbud

Kontakt

Organisationskonsulent Lone Bang-Møller

lone
Tlf.: 30 93 91 11

lob@blaakors.dk