Begrundelse og relevans

Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten i botilbuddet, at der er fokus på medarbejdergruppens kompetenceniveau og kompetencer på kort og lang sigt i forhold til målgruppen.

Kriterier

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.

Indikatorer

  • Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder
  • Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer

I Blå Kors er det yderligere præciseret, at:

  • Den enkelte enhed forholder sig til frivillighed og frivillige i tilbuddet, herunder kompetenceforventninger, rekruttering, udvikling, fastholdelse
  • Ledelsen på tilbuddet laver minimum hvert andet år en kompetenceudviklingsplan for tilbuddet, som tager udgangspunkt i gennemførte MU-samtaler
  • Det er ledelsens ansvar, at medarbejdergruppen på enheden samlet set har de relevante faglige, herunder socialfaglige, uddannelser og erfaringer og øvrige personlige og organisatoriske kompetencer. Den enkelte medarbejders kompetencer skal vurderes i forhold til medarbejderens opgaver og den samlede medarbejdergruppes opgaver og kompetencer

Hvor kommer temaet fra?

Socialtilsynets kvalitetsmodel for sociale tilbud

BKD

Dokumenter og materialer

Socialtilsynets kvalitetsmodel for sociale tilbud

Om frivillige i Blå Kors

Kontakt

Organisationskonsulent Lone Bang-Møller

lone
Tlf.: 30 93 91 11

lob@blaakors.dk