Begrundelse og relevans

Det er betryggende at have aftaler og klare beskrivelser af, hvordan man på enheden håndterer kriser og ekstraordinære hændelser.

Kriterier

Enheden skal udarbejde og sikre opdatering af og kendskab til relevante beredskabsplaner

Indikatorer

  • Der foreligger skriftlige forebyggelsesplaner og beredskabsplaner for brand, vold, overgreb, magtanvendelse, ulykker, leders forfald og personlige kriser.
  • Der foreligger skriftlig ArbejdsPladsVurdering (APV)
  • Der kan dokumenteres årlig afholdelse af Arbejdsmiljødrøftelse
  • Eventuelle obligatoriske dokumenter vedrørende udstyr og sikkerhed forefindes
  • Arbejdsmiljømedarbejdere og -organisation besidder relevante kompetencer

Dokumenter og materialer

Arbejdstilsynets hjemmeside om tilsyn

Kontakt

Organisationskonsulent Lone Bang-Møller

lone
Tlf.: 30 93 91 11

lob@blaakors.dk