Begrundelse og relevans

Enheder, som producerer og/eller håndterer mad til brugere, bærer hermed et ansvar for brugernes sundhed og skal derfor varetage arbejdet forsvarligt.

Kriterier

Enheden skal leve op til de krav, som stilles til indretning, hygiejne og drift af deres køkken og fødevarehåndtering.

Indikatorer

  • Den enkelte enheder efterlever de krav, som stilles til indretning, hygiejne og drift af køkken og fødevarehåndtering.
  • I forbindelse med donation af fødevarer til Blå Kors iagttager Blå Kors krav og regler for håndtering af fødevarer i samarbejde med donor.

Hvor kommer temaet fra?

Området er reguleret af forskelligt lovstof, som administreres af Fødevarestyrelsen

Dokumenter og materialer

På Fødevarestyrelsens hjemmeside, findes vejledninger til indretning, hygiejne, hygiejnekurser og egenkontrol i køkkener. Herudover findes materiale om kontrol/tilsyn/smileyordning

Kontakt

Organisationskonsulent Lone Bang-Møller

lone
Tlf.: 30 93 91 11

lob@blaakors.dk