Begrundelse og relevans

Relevant formidling om eget arbejde og egne resultater kan medvirke til at udvikle og fastholde støtte og opmærksomhed på arbejdet til gavn for brugerne. 

Kriterier

Enheden forholder sig løbende til formidling ad relevante kanaler.

Indikatorer

  • Enheden arbejder kontinuerligt med at sikre relevant information på hjemmesider, sociale medier, Tilbudsportalen og i pjecer og andet skriftligt materiale eller materiale formidlet ad anden vej.
  • Enheden har en kriseplan for pressehåndtering ved kritiske situationer. Der henvises til Kommunikationsafdelingens plan for krisehåndtering. Denne findes på Blå Kors Intranet

Hvor kommer temaet fra?

BKD

Kontakt

Kommunikationschef Thomas Røddik Korneliussen

thomas
Tlf.: 26 20 20 46

trk@blaakors.dk