Ordningen

Arbejdet ligger hos enheden

Der er en forventning om, at alle enheder i Blå Kors-familien forholder sig til alle for dem relevante temaer i kvalitetsmodellen årligt eller i løbet af en to-årig periode eller hyppigere, hvis ændringer eller andre forhold taler for det. På den måde regner vi med, at man altid er fornuftigt forberedt til såvel eksterne tilsyn som interne drøftelser i organisationen. I sidste ende handler det om, at enheden har styr på de grundlæggende forhold, som har betydning for leverance af kvalitet til kunder og brugere.

Hvordan man som lokal ledelse planlægger at forholde sig til modellens temaer og kriterier er en ledelsesbeslutning. Nogle vil måske vælge at udarbejde et årshjul, som strukturerer, hvordan arbejdet med elementerne i modellen hænger sammen, og hvornår det foregår i løbet af året. Et årshjul kan også hjælpe med at skabe sammenhæng til eksempelvis bestyrelsesmødeturnus, personaleseminarer, årsregnskabsafslutninger og andre store begivenheder. 

Modellen tilstræber at samle en række af de krav, som stilles til enhederne i medfør af sociallovgivning og sundhedslovgivning samt andre lovgivninger. Det er i sidste ende ledernes ansvar, at enheden lever op til de krav, som eksterne aktører formulerer i lovgivning og andre steder. 

Ledelsesmæssig sparring med sektorchef

Hver enhed/hvert projekt/hver afdeling har en reference i direktionen. I forbindelse med de jævnlige samtaler berøres naturligt temaerne i kvalitetsmodellen, og der er mulighed for i drifts-, udviklings- og risikostyringsperspektiv at gøre status a la "Er der styr på det?" og "Hvor er udfordringerne og mulighederne i den kommende tid?"

Modellens temaer gennemgås ligeledes i forbindelse med møder med faglig chef og kvalitetschef

Audit

Hver enhed får audit-besøg hvert andet år. Audits gennemføres af Evidentia. Vel vidende, at Evidentia har flere kasketter og er både "interne" og "eksterne" på samme tid. Det vil være muligt at tilkøbe en helt ekstern auditor. Og der er mulighed for at invitere andre ledere fra en anden enhed med som co-auditor.

Ambitionen med audit er at etablere et rum for læring. 

På baggrund af erfaringer med første omgang audits i 2018 og 2019 justeres audit, således at det bliver mere tematisk og med anvendelse af andre procesmetoder. 

Audit har en varighed på én dag og foregår hvert andet år.

Audit afrapporteres kortfattet i en lille rapport, som fremsendes til og drøftes med enheden og dennes nærmeste sektorchef.