Begrundelse og relevans

Kravene er alle begrundet i hensynet til høj grad af patientsikkerhed.

Kriterier

For autoriserede sundhedspersoner gælder generel sundhedslovgivning, eksempelvis journalføringspligt, indhentning af informeret samtykke osv.

For ikke-autoriserede er der ikke særlige regler ved eksempelvis Neurofeedback, NADA Øreakupunktur og massage, fraset at patienterne ikke må lide overlast. Hvis man udsætter patienterne for fare, kan det være en overtrædelse af straffeloven uanset autorisationsforhold.

Visse former for alternativ behandling er lægeforbeholdt. Det gælder særligt ved gennembrud af hud, dvs. behandling ved infusion eller injektion, men ikke akupunktur (sidstnævnte er ikke lægeforbeholdt). Hvis der er tale om lægeforbeholdt virksomhed, vil forudsætningen for at varetage behandlingen være, at der er en lægetilknyttet, som kan og vil tage ansvar for behandlingen.

Indikatorer

  • Se kriterier

I Blå Kors præciseres i øvrigt, at:

  • Brugen af alternativ behandling varetages i overensstemmelse med retningslinjer for den pågældende behandling. Det gælder dog, at alternativ behandling ingen steder er primær indsats, og hver enkelt enhed forholder sig til, hvordan eventuel alternativ behandling er i overensstemmelse med organisationens værdigrundlag.
  • Kun alternative behandlingsmetoder godkendt af kvalitetsgruppen praktiseres

 

Hvor kommer temaet fra?

Sundhedslovgivningen

BKD

Dokumenter og materialer

Ovenstående retningslinjer er oplyst ved korrespondance med Styrelsen for Patientsikkerhed, januar 2017

Kontakt

Organisationskonsulent Lone Bang-Møller

lone
Tlf.: 30 93 91 11

lob@blaakors.dk