Gode oplevelser og fællesskab for udsatte børn og unge

Stjernestunder drives af Blå Kors Danmark og er et gratis tilbud til børn og unge, der af forskellige grunde har brug for et pusterum fra en svær hverdag.

I Stjernestunder oplever børnene at være en del af et fællesskab med andre børn og frivillige voksne. 

Gennem gode oplevelser som fx udflugter og andre sociale aktiviteter skal børnene opleve at blive set og anerkendt. Aktiviteterne planlægges og afvikles af et frivilligt lederteam og kan være alt fra en fisketur eller snobrødsbagning til en udflugt til en forlystelsespark eller seværdighed i området.

Vi tror og håber på, at Stjernestunder kan være med til at give børnene øget selvværd, livsmod og håb for fremtiden.

Vidste du at...

Blå Kors også arrangerer lejre for børn og unge i sommer- og juleferien?

Læs mere om ferielejre
sommerlejr

Stjernestunder støttes blandt andet af:

Det Obelske Familiefond, Jascha Fonden, Hempel Fonden, Augustinus Fonden, Vissing Fonden og Østifterne. 

det obelske familiefond
kvadrat jascha.png
hempel
augustinus fonden
logoVissing Fonden JPG.jpg
østifterne