Hvor mange hjemløse er der i Danmark? 

I Danmark er der i alt 6.431 hjemløse, viser den seneste tælling fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) fra 2019. Det er et fald sammenlignet med 2017, hvor der var 6.635 hjemløse. 

2.290 hjemløse bor på herberger og forsorgshjem, mens hver fjerde bor hos venner eller familie.  

Fra 2009 til 2017 steg antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år. Ved den seneste tælling i 2019 faldt antallet, så der i 2019 var 1.023 hjemløse unge.  

Knap en tredjedel af alle hjemløse er unge i aldersgruppen 18-29 år. 

Der bliver flere midaldrende og ældre hjemløse. Blandt andet har man oplevet en stigning i antallet af hjemløse på 60 år og opefter - 414 i 2019 mod 347 i 2017.  

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2019, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) 

 

Hvorfor bliver man hjemløs?

Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til, hvorfor man bliver hjemløs. I den seneste hjemløsetælling gav de adspurgte udtryk for følgende årsager, som de primære:  

  • Psykisk sygdom (41%) 
  • Stofmisbrug (33%) 
  • Økonomiske vanskeligheder (26%) 
  • Alkoholmisbrug (24%) 
  • Mangel på bolig/egnet bolig (22%) 
  • Udsættelse af bolig (19%) 
  • Ikke længere mulighed for at bo hos familie/venner (18%) 

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2019, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) 

 

Hvor mange hjemløse har et misbrug? 

66% af de hjemløse i Danmark har et misbrug af rusmidler såsom alkohol og stoffer.  

57% af de 18-24-årige mænd har et hashmisbrug, mens der er flest mænd over 50 år, som har et alkoholmisbrug (53%).  

38% af de kvindelige hjemløse har et hashmisbrug, mens 44% af kvinderne i aldersgruppen 50-59 år har et alkoholmisbrug.  

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2019, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)