I Barnets Blå hus tilbyder vi behandling til børn op til 13 år, som vokser op i hjem med misbrug eller har misbrug inde på livet. Vores arbejde bygger på Blå Kors Forandringsteori. Teorien hviler på to ben, der begge bygger på en mentaliseringsbaseret tilgang: Det ene ben er en individuel- og gruppebaseret behandlingsdel, og det andet ben er et familieinddragende værestedstilbud. De to ben understøtter hinanden, og sammen skaber de gode betingelser for vedvarende forandringer for børn og familier.

Når et barn begynder i Barnets Blå Hus, ser vi på forandringsteorien sammen med barnet og forældrene. På den måde sikrer vi, at alle får et tydeligt billede af, hvad behandlingen indebærer, og hvilken forandring de kan forvente. Vores behandling tager altid udgangspunkt i barnets situation og behov lige nu og her. Når forløbet er ved vejs ende, ser vi igen på teorien - og på hvordan behandlingen har støttet barnets udvikling. Derefter vurderer vi i fællesskab, hvordan vi kan støtte barnet bedst muligt fremover.

Oplevelsesbaseret miljøterapi

Den mentaliseringsbaserede miljøterapi foregår i vores værestedsaktiviteter. Her lægger vi vægt på at styrke barnets metalliseringsevne, da den er forudsætningen for, at barnet kan skabe vedvarende og meningsfulde relationer livet igennem. Kort fortalt betyder det, at vi arbejder med at styrke barnets evne til at forstå sit eget og andres følelsesliv, tanker og adfærd. Vores evne til at mentalisere udvikles i samspil med andre, og derfor er værestedsaktiviteterne og samværet med andre familier en vigtig del af behandlingen i Barnets Blå Hus.

Gennem samvær, leg, bevægelse og kreativ udfoldelse får barnet mulighed for at prøve sig selv af i sjove og trygge sammenhænge. Barnet oplever nye sider af sig selv - og det styrker selvfølelsen og troen på sig selv. Samtidig oplever barnet, at der er forskellige måder at håndtere situationer, konflikter og stemninger på - og opbygger en større tryghed ved at indgå i relationer og fællesskaber. 

Terapeutiske forløb

Vores terapeutiske forløb er forankret i analytisk og systemisk teori og trækker på både kognitive, kropslige og sanselige metoder. Vi tilbyder både individuelle samtaler til børn og forældrestøttende samtaler til forældre. Derudover kan vi tilbyde individuelle Sandplayforløb til børn, da vores to dygtige terapeuter Trine og Anne-Katrine er efteruddannet i Sandplayterapi.

Sandplayterapi er en del af vores metodiske værktøjskasse

Sandplayterapi er en legende og mindre verbal terapiform, der bringer ubevidste og bevidste problematikker frem i lyset på en nænsom og kreativ måde - og derfor er det en terapiform, som er særligt velegnet til børn. 

Sandplayterapi foregår i et særligt indrettet rum i Barnets Blå Hus. Rummet er fyldt med figurer og symboler, som repræsenterer elementer fra mange forskellige verdener, samt to kasser fyldt med sand. Her kan barnet trygt udleve og bearbejde smerte, sorg, frustrationer eller konflikter med støtte fra en af vores terapeuter.
Sandplayprocessen styrker selvværdet hos barnet og hjælper det med at finde ind til personlige ressourcer og kompetencer. Sideløbende med Sandplayforløbet har vi samtaler med barnets forældre, hvor vi i fællesskab vurderer barnets udvikling og behov fremover.

Hvem har gavn af Sandplayterapi?

Børn fra fire år, unge og voksne som bl.a. oplever: 

 • Akutte og længerevarende belastninger i familien
 • Problemer ved at fungere i sociale relationer 
 • Ensomhed
 • Lavt selvværd
 • Koncentrationsbesvær
 • Savn og sorg
 • Angst og bekymringer
 • Spiseforstyrrelser
 • Søvnproblemer 
 • Opvækst med misbrug i familien
 • Sygdom i familien
 • Udadreagerende og indadvendt adfærd
 • Skilsmisse
 • Dårlig trivsel hjemme eller i skole

Effekten viser sig ved:

 • Øget selvværd
 • Bedre evne til at udtrykke sig
 • Indre pres bliver aflastet
 • Styrket evne til at sætte ord på følelser
 • Større kendskab til sig selv
 • Større trivsel på egne præmisser
 • Bedre evne til at sætte autentiske grænser

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores behandlingstilbud, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 61 24 14 68 eller på htk@blaakors.dk.
 

Kontakt

Barnets Blå Hus Svendborg
Vilhelmskildevej 1
5700 Svendborg

Tlf.: 23 33 44 68 / 23 30 65 00

barnets blaa hus svendborg facade.jpeg