Evidentia er en selvstændig konsulentvirksomhed under Blå Kors Danmark. Evidentia har ekspertise i dokumentation, evaluering, læring og udvikling inden for socialt arbejde og misbrugsbehandling. Læs mere på evidentia.dk.

Evidentia arbejder som sparringspartner for organisationer, institutioner og myndigheder.

Blandt meget andet hjælper Evidentia ledere og medarbejdere med at indsamle og bruge meningsfyldt viden og dokumentation. Vi tror, at forudsætningen for at forbedre enhver indsats for mennesker er, at beslutningstagerne får en præcis og realistisk beskrivelse af vilkår, forhold og muligheder for målgruppen.

Konsulenter - både i det offentlige og private

Evidentia tilbyder bl.a. hjælp til at arbejde med kvalitet, faglig udvikling, teamsamarbejde og støtte til tilsyn. Vi tilbyder alt fra møder og foredrag over halvdagsseminarer til hele kurser eller længerevarende projekter og favner i princippet alt fra procesledelse og undervisning til analyser og brug af forandringsteorier.

Evidentia har fire konsulenter ansat. Kontakt gerne for yderligere info:

Evidentia – bedre til at gøre godt.