Blå Kors afholder hvert år sommerlejre for børn og unge.

Alle børn har ret til ferie. Desværre er der nogle børn i Danmark, der ikke har samme muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter eller at komme på ferie som deres jævnaldrende kammerater. Blå Kors arrangerer derfor sommerlejre. Det har vi gjort i mange år.  

Om lejrene

Blå Kors´ sommerlejre afholdes i uge 27, 28, 29 og 31 og finder sted forskellige steder i Danmark. Lejrenes størrelse og aktiviteter varierer. Lejrene er opdelt efter aldersgrupper - børn, teens og unge - og er for børn og unge mellem syv og 20 år. 

At være frivillig

Lejrchefen har det overordnede ansvar for gruppen af frivillige. Antallet af frivillige på lejrene varierer i forhold til deltagerantallet. Desuden er der et frivilligt køkkenhold på de fleste af lejrene. De frivillige på lejrene har til opgave at sikre, at alle børnene trives og er en del af fællesskabet. De frivillige, der deltager, skal derfor gerne have erfaring med at arbejde med børn, men også gerne have masser af ideer til, hvilke spændende aktiviteter Blå Kors´ sommerlejre skal indeholde.

Der er ingen omkostninger forbundet med at være frivillige på vores lejre. Og man får refunderet transportomkostningerne, når man deltager i de møder og kurser, som er obligatoriske. Der afholdes ét fælles lejrlederkursus, hvor det er obligatorisk at alle ledere deltager. Desuden skal man som frivillig forvente at deltage i yderligere 1-2 planlægningsmøder eller -weekender og bruge tid på at planlægge aktiviteter for børnene, have kontakt til lejrsted, sommerland og andre opgaver i perioden fra marts til sommerlejren er afsluttet.

Har du lyst til at blive frivillig på en af Blå Kors' sommer- eller julelejre?

Udfyld formularen nedenfor, og så kontakter vi dig.

at mine informationer må videregives internt i Blå Kors
sommerlejr
unglejr hestlund
sommerlejr
sommerlejr
sommerlejr