Et behandlingstilbud og fristed for børn og unge mellem 6 og 13 år fra hjem med misbrugsproblemer og deres familier

Barnets Blå Hus i Svendborg er et behandlings- og støttetilbud for børn, unge og deres familier, der har særlige udfordringer på grund af alkohol- eller stofmisbrug i familien. I Barnets Blå Hus møder børnene og de unge voksne, som lytter og gerne vil forstå deres problemer.

De kan få sat ord på det, der er svært. De finder også andre børn og unge i samme situation og oplever lettelsen ved ikke at være alene med tanker og problemer. Børnene og de unge kan selv henvende sig og få en første samtale, man kan komme sammen med en kammerat, eller sammen med forældre eller en anden voksen. Et gruppeforløb varer typisk et halvt år, men kan forlænges, hvis vi vurderer, behovet er der.

Også støtte til forældre

Barnets Blå Hus er også for forældre. Forældrene kan her få støtte til hverdagen og det at være forældre. Der er fokus på trivsel, tryghed og kærlig omsorg. Desuden kan hele familien deltage i aktiviteter som udflugter og sommerlejre.

Barnets Blå Hus er et gratis tilbud, og man kommer der fast hver uge. Der er både lønnede og frivillige medarbejdere. Børn og familier kan komme anonymt og uden visitation fra kommunen.

"Barnets Blå Hus er et unikt tilbud til børnene og deres forældre, som sætter rammen for et trygt og udviklende miljø for dem, som individer - og samlet som familie. Tilbuddet er et kvalificeret supplement til de kommunale ydelser, som Svendborg i øvrigt har, og oplevelsen er, at vi som samarbejdspartnere kan tilføre familierne et helhedsorienteret perspektiv, der giver - først og fremmest menneskelig, men også samfundsmæssig værdi i et bredere perspektiv. Barnets Blå Hus har konsolideret sig i Svendborg som en anerkendt samarbejdspartner og som en kompetent bidragsyder til børn og familiers livskvalitet."

- Lone Grangaard Lorenzen, centerleder, Svendborg Kommune

"Samarbejdet med Barnets Blå Hus Svendborg, som professionelt behandlingstilbud med en understøttende værestedsdel med de mange frivillige har stor værdi for vores børn og familier i Svendborg Kommune. Vi ved, at det kan bidrage med noget andet, end det vi kan som kommune og myndighed, og derfor er Barnets Blå Hus et rigtigt godt supplement til de kommunale tilbud. Det er ikke raketvidenskab, at jo før vi spotter børn, som lever under svære vilkår, jo bedre muligheder har vi for at sætte ind med hjælp og støtte i familien. Den opgave løfter vi nu i tæt samarbejde med Barnets Blå Hus Svendborg". 

- Mette Kristensen (V), medlem af Børne- og Ungeudvalget, Svendborg Kommune

Aktiviteter

I Barnets Blå Hus Svendborg har vi mange forskellige aktiviteter for både børn og voksne.

Læs mere
barnets blå hus svendborg

Kontakt

Barnets Blå Hus Svendborg
Vilhelmskildevej 1
5700 Svendborg

Tlf.: 23 33 44 68 / 61 24 14 68

barnets blå hus svendborg facade

Helle Theede Kragh

Leder af Barnets Blå Hus Svendborg

Familie- og psykoterapeut, chok/traume- og kropsterapeut.
Lederuddannet. Diplom i ledelse og diakoni. 

Tlf.: 61 24 14 68

htk@blaakors.dk

Helle Theede Kragh.jpg

Trine Høhrmann

Terapeut og ansvarlig for Sandplay-terapi

Tlf.: 23 33 44 68

trh@blaakors.dk

trine høhrmann

Heidi Juhl Jensen

Terapeut 

Tlf.: 23 33 44 68 

hjj@blaakors.dk