Blå Kors Hjemmet Hobro er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

Bestyrelsens sammensætning

Tre af bestyrelsens medlemmer er udpeget af Blå Kors. De to øvrige medlemmer er udpeget af Mariagerfjord kommune

  • Formand: Søren W. Sørensen (sws@blaakors.dk) - udpeget af Blå Kors Danmark
  • Næstformand: Michael Folkersen - udpeget af Blå Kors Danmark
  • Bestyrelsesmedlem: Kresten Kragh-Schmidt – udpeget af Blå Kors Danmark
  • Bestyrelsesmedlem: Trine Blaabjerg Petersen – Kommunal udpeget
  • Bestyrelsesmedlem: Kirsten Agerbro Kristensen – Kommunal udpeget

I bestyrelsesmøderne deltager derforuden:

  • Hjemmets leder, Jens-Henrik Kirk (jhk@blaakors.dk)
  • Hjemmets faglige leder og souschef, Lone Kauczki
  • Medarbejderrepræsentant Lenette Schultz Nielsen