Blå Kors Skannerup er en selvejende institution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer.

Bestyrelsen består af:

  • Peder Svinth, formand                        
  • Sven-Erik Jørgensen
  • Arne Haunstrup Mortensen
  • Keld Markussen
  • Carsten Dammeyer

Desuden deltager Mette Holmgaard (leder), Jette Georgi (souschef) og Kirstine Holm Gybel (medarbejderrepræsentant) i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret.

Tilsyn

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med hjemmet. Dette er kommunernes garanti for, at alt går efter reglerne.