Forløb i Ungehuset

Et forløb på §101 og 107 i Ungehuset rummer samtaler, fysiske aktiviteter, et godt fællesskab og ønsket om forandring. 

Et forløb på §101 og 107 i Ungehuset varer som regel mellem tre og seks måneder. Der er evidens for, at en helhedsorienteret indsats giver det bedste resultat, så derfor kan opstart af et forløb indebære flere forskellige indsatser. I løbet af opholdet arbejder den unge med ændring af handle- og adfærdsmønstre i forhold til sin afhængighed af hash og/eller andre rusmidler. Derudover er der fokus på de forskellige vanskeligheder, som den unge måtte have - som eksempelvis psykiske vanskeligheder eller andre kognitive udfordringer.

Individuelle forløb

Alle beboere i Ungehuset får tilrettelagt deres ophold individuelt. De fleste har en afhængighed af hash og evt. andre rusmidler kombineret med psykiske og sociale vanskeligheder. De unge er vidt forskellige og kommer fra forskellige hjem og miljøer. Derfor tilrettelægger vi hvert forløb individuelt og sammen med den unge.

Tilbud om støtte efter ophold i Ungehuset

Da vi vægter relationen højt og ønsker at hjælpe den unge godt videre, kan vi i samarbejde med kommunen tilrettelægge en efterfølgende indsats, hvor der er fokus på bostøttefunktion samt motivation til fortsat rusfrihed.

Nøglepunkter i et forløb

1) Første uge:

 • Velkomst og indskrivningsmøde
 • Den unge tildeles en kontaktperson
 • Der aftales opfølgende møde med en sagsbehandler
 • Introduktion til hverdagen i huset

2) Forløbet

 • Opholdsplan påbegyndes
 • Aktivitet og deltagelse i husets daglige gøremål
 • Samtaleterapi med psykolog og gruppeterapi
 • Evt. samtaler med psykiater
 • Løbende kontakt til familie, hjemkommune, skole og andre samarbejdspartnere

3) Efter 1½ måned:

 • Møde med relevante sagsbehandlere, familie og evt. andre
  • Aftaler om, hvordan de hjælper den unge efter udskrivning
 • Drøftelser med den unge og kommune omkring fremtidig handleplan

4) Efter tre mdr. eller mere:

Udslusning med aftaler om: 

 • Kontakt mellem kontaktperson og den unge
 • Bolig, beskæftigelse/uddannelse for den unge
 • Opfølgning i misbrugscenter

5) Efter opholdet

 • Slutstatus sendes til hjemkommune

Paragraffer

Ungehuset er godkendt til Servicelovens §101, §107 og §110 for unge mellem 18 og 30 år.

Kontakt

Ungehuset
Myhlenbergvej 55
9510 Arden
tlf. 40 25 22 55

mgp@blaakors.dk

Morten Poulsen

Pædagogisk leder
mgp@blaakors.dk
Tlf.: 23 43 49 87

Morten Poulsen

Allan Pedersen

Overordnet chef for Ungehuset og Bølgebryderen 
alp@blaakors.dk
Tlf.: 30 70 46 03

allan Pedersen