I Egåhus tror vi på, at vi med nærvær, støtte, tillid og høj faglighed kan hjælpe dig.

På Egåhus møder vi dig ud fra en tro på, at du gennem nærvær, støtte og tillid kan få en bedre hverdag med mere indhold og en oplevelse af, at du kan mestre livet bedre end hidtil som hjemløs. Hertil har vi forskellige aktiviteter og fællesskaber, som du i rette tempo kan indgå i med henblik på at opleve, hvilke evner og interesser du har. 

Udtrykt med fagord arbejder vi overordnet recoveryorienteret rehabiliterende. 

Egåhus er et tiltag i sammenhæng med den samfundsmæssige hjemløshedsstrategi: Housing First. (Læs mere om det på Socialstyrelsens hjemmeside.)

Det betyder, at kort tid efter din ankomst har vi sammen med dig en udredningssamtale, som danner grundlag for din opholdsplan, der samtidig indgår i din handleplan, som din hjemkommune foretager sammen med dig angående din vej ud af hjemløshed. 

Gennem hele dit ophold er vi i tæt samspil med dig og din hjemkommune om, hvordan du bliver klar til at flytte ud, og hvordan kommunen kan tilbyde dig bolig og eventuel rette hjælp ved udflytning fra Egåhus. Udover kommunale samarbejdspartnere inddrages relevant hjælp fra sundhedssektoren, frivillige organisationer og/eller andre. 

Al samarbejde, som rækker udenfor Egåhus, foregår kun ved skriftlig aftale med dig.  

Metoder

I det daglige er vi optaget af, hvordan du gennem fællesskabet på Egåhus kan indgå i relation til andre i din forståelse af andre og andres forståelse af dig. Vi arbejder for at finde balance mellem at få tilgodeset egne behov samtidig med hensynet til andre. I fagsprog arbejder vi mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk.  

I forbindelse med indsigt i dine belastninger hjælper vi dig til at se din trivsel og smerte i sammenhæng med dit levede liv. Fagordet er psykodynamisk - herunder udviklings- og tilknytningspsykologi og traumeforståelse.  

I forhold til at træne mere livsindhold og livsmestring hjælper vi dig med at sætte mål gennem små overskuelige skridt, så du hver dag får oplevelsen af succes. I denne indsats er vi fagligt løsningsfokuseret med inddragelse af bl.a. systemisk og kognitiv tilgang. 

Vi ved, at mange kan have svært ved forandring i livet. Måske har du forgæves forsøgt før. Det kan være, du oplever, at forandring forudsætter ansvar, nyt miljø og nye vaner, som virker tiltalende og skræmmende samtidigt. 

Vores motivationsindsats er ud fra en undersøgende tilgang sådan, at det bliver tydeligt for dig, hvilken forandring det kan blive for dig at fralægge hjemløshed, misbrug, kriminalitet eller anden livsstil, som hæmmer dig i at leve det liv, du vil. 

Fagligt benytter vi relevante psykodynamiske og løsningsfokuserede metoder afhængigt af, hvor megen mistillid du med rette kan have i forhold til at tro på et bedre liv. Vi inddrager metoden Den Motiverende Samtale.

Kontakt

Blå Kors Egåhus
Egå Mosevej 16
8250  Egå

Tlf.: 86 80 00 01

Sikkermail-egaa@blaakors.dk

Leder af Blå Kors Egåhus
Tina Jung Møller
tjm@blaakors.dk

174713712_291389929286009_626488788586303677_n-2.jpg