Med nærvær, støtte, tillid og høj faglighed kan vi hjælpe dig

På Egåhus arbejder vi ud fra den nationale hjemløshedsstrategi: Housing First. (Læs mere om det på Socialstyrelsens hjemmeside.)

Vi møder dig med en tro på, at du gennem nærvær, støtte og tillid kan få en bedre hverdag med mere indhold og en oplevelse af, at du kan mestre livet bedre end hidtil. Vi har forskellige aktiviteter og fællesskaber, som du i rette tempo kan indgå i med henblik på at opleve, hvilke evner og interesser du kan sætte i spil fremadrettet i dit liv.  

Kort tid efter din ankomst har vi en udredningssamtale, som danner grundlag for din opholdsplan. Den er også en del af din handleplan for at komme ud af hjemløsheden, som din hjemkommune i samarbejde med dig har lavet.

Gennem hele dit ophold er vi i tæt samspil med dig og din hjemkommune om, hvordan du bliver klar til at flytte ud, og hvordan kommunen kan tilbyde dig bolig og eventuel hjælp ved udflytning fra Egåhus.

Udover kommunale samarbejdspartnere inddrages relevant hjælp fra sundhedssektoren, frivillige organisationer og/eller andre.  Al samarbejde udenfor Egåhus foregår kun ved skriftlig aftale med dig.

Udtrykt med fagord arbejder vi overordnet recovery-orienteret og rehabiliterende.  

Metoder

I det daglige er vi optaget af, hvordan du gennem fællesskabet på Egåhus kan indgå i relation til andre i din forståelse af andre og andres forståelse af dig. Vi arbejder for at finde balance mellem at få tilgodeset egne behov samtidig med hensynet til andre. I fagsprog arbejder vi med mentaliseringsbaseret miljøterapi.  

I takt med at vi får større indsigt i dine belastninger, hjælper vi dig til at se din trivsel og smerte i sammenhæng med dit levede liv. Fagordet er psykodynamisk - herunder udviklings- og tilknytningspsykologi og traumeforståelse.  

Vi ved, at mange kan have svært ved forandring i livet. Måske har du forgæves forsøgt før. Det kan være, du oplever, at forandring forudsætter ansvar, nyt miljø og nye vaner, som virker tiltalende og skræmmende samtidigt. 

Vi har en undersøgende tilgang til vores motivationsindsats, så det bliver tydeligt for dig, hvilken forandring det kan blive for dig at fralægge hjemløshed, misbrug, kriminalitet eller anden livsstil, som hæmmer dig i at leve det liv, du vil. 

Fagligt benytter vi relevante psykodynamiske og løsningsfokuserede metoder afhængigt af, hvor megen mistillid du med rette kan have i forhold til at tro på et bedre liv. Vi inddrager metoden Den Motiverende Samtale.

Hver dag skal du opleve succes, og derfor hjælper vi dig med at sætte overskuelige mål, hvor du træner livsindhold og livsmestring. 

Kontakt

Skærmbillede 2023-02-09 kl. 06.59.31.png