Som oftest betaler kommunen for et ophold på Blå Kors Minibo. Vi modtager også selvbetalere.

Priser

Se link på Tilbudsportalen under faglige oplysning => Indsatser

For borgere visiteret efter SEL §107 og §108 vurdere kommunen borgernes egenbetaling for kost og logi.

For borgere visiteret efter SEL §110 opkræver kommunen egenbetaling logi og Minibo opkræver egenbetaling kost, som fratrækkes taksten, da taksten er inklusiv kost og logi.

Visitation

Når borgere indskrives på Blå Kors Minibo efter SEL §107 og §108, er det kommunen som visiterer.

Når borgere indskrives på Blå Kors Minibo efter SEL §110, er det lederen af botilbudet, der træffer afgørelse om optagelse og udskrivning. For at blive optaget på en §110 plads, skal borgeren være reel hjemløs eller ikke kunne opholde sig i eget hjem. Typisk skal alle andre muligheder være udtømte. Opholdet vil have en meget midlertidig karakter (3-6 md) og fokus er afklaring af fremtidig boform.

Visitation sker ofte på baggrund af henvendelse fra borgeren, pårørende, sygehus, misbrugscenter eller lignende.

Borgeren tilbydes et besøg og en for-samtale for at sikre, at det, der tilbydes på Blå Kors Minibo, også er dét, den enkelte borger har behov for.

Det indebærer:

  • At borgeren ser og oplever Blå Kors Minibo
  • At borgeren kan redegøre for sine forventninger og behov ved et evt. ophold
  • At borgeren præsenteres for stedets tilbud, muligheder og det socialpædagogiske arbejde
  • At der afstemmes forventninger til opholdet
Blå Kors Minibo

Kontakt

Blå Kors Minibo
Rørholmsgade 25
9500 Hobro
Tlf.: 96 57 60 00
minibo@blaakors.dk

Blå Kors Minibo ligger ca. 5 km fra motorvejen. Toget stopper ofte i Hobro, og fra banegården er det let at komme til Minibo enten med bus eller til fods.

Der kan også træffes aftale med os om at blive hentet på stationen, på sygehuset eller hjemme afhængig af livssituation.