Blå Kors Skannerups tilgang til og forståelse af afhængighed

På Blå Kors Skannerup ser vi afhængighed i sammenhæng med menneskets sociale liv og psykologiske udvikling.  Det betyder, at vi i forståelsen af den enkelte inddrager personlige ressourcer, livsmæssige belastninger, mental tilstand og eventuelle fysiske og/eller psykiske sårbarheder eller lidelser. 

Vi ved også, at udviklingen af afhængighed indebærer en langsomt udviklet forandring i centralnervesystemet, så personen udvikler et psykisk behov for at drikke. Vi ved, at det involverer hjernens belønningscenter, og at den adfærd, der udvikles, kan sammenlignes med at være sulten. Personen vil derfor gøre alt, hvad der kræves, for at eksempelvis drikketrangen tilfredsstilles.

Vi anser afhængighed som værende en konsekvens af flere udløsende faktorer bundet i alkoholkultur, individets sociale og psykiske forhold under opvækst, ungdom og voksenliv. Derudover spiller det ind, hvorledes den enkelte fysiologisk reagerer på alkoholindtagelse. Udover at alkohol er vanedannende, udvikles alkoholforbrug til afhængighed som en copingstrategi. Det vil sige; afhængigheden er for nogle en måde til håndtering af uforløste og komplekse følelser, som står i vejen for trivsel og funktion i hverdagen og i relationer. Når copingstrategien i form af afhængigheden skal afhjælpes, er det nødvendigt for individet at blive hjulpet til anden strategi, så problemer og sårbarheder kan mødes med lav risiko for individets tilbagefald i misbrug.

Vi hjælper personen til at turde påtage sig ansvaret for at arbejde henimod fralæggelse af afhængigheden. Det gør vi med en motiverende tilgang. For mange kan motivationen være svingende eller tvetydig, og vores motiverende indsats sker derfor løbende i processen.

Blå Kors Skannerup arbejder ud fra et kristent værdigrundlag og har tradition for at tale om meningen med livet, kriser, tab, traumer, sygdom og død. Hertil inddrager vi en eksistentiel forståelse i vores tilgang. Den eksistentielle forståelse er kendetegnet ved at have et grundlæggende fokus på menneskets eksistens i dets konkrete tilværelse, hvad der kendetegner tilværelsens vilkår, og hvordan mennesket kan påtage sig sin tilværelse som en opgave. Vi inviterer til at inddrage den åndelige dimension; menneskets eventuelle tro angående livet og døden kan bidrage til hendes eller hans selvforståelse, angst eller bekymringer.