Bølgegården er ét ud af fire tilbud i Mariagerfjord Kommune indenfor Blå Kors, som er målrettet unge.

Vores målsætning er en helhedsorienteret behandling, som fordrer udvikling for den enkelte unge.

Vi råder over flere tilbud inden for behandling, beskæftigelse og udslusning og har derfor mulighed for at lave en specifik og tilpasset indsats for den enkelte unge. Det betyder, at vi kan sikre en langsigtet planlægning i samarbejde med kommunen. Vores erfaring er, at det kan være med til at fastholde og understøtte den unges udvikling og rusfrihed.

De forskellige tilbud tager højde for varierede aldersgrupper og typer af udfordringer, som den unge kan have. Tilbuddene kan benyttes enkeltvis eller eventuelt i forlængelse af hinanden.

Ungehuset

Ungehuset er et bosted for unge hjemløse (§110) og et behandlingscenter for unge i alderen 18-30 år, som gerne vil ud af deres afhængighed af hash og evt. også har sociale og psykiske vanskeligheder.

Læs mere
Ungehuset

Værftet

Værftet er et beskæftigelsestilbud med smede-, snedker- og autoværksted samt maritim-undervisning og sejlads med skibet Agape.

Kerneydelser: Udvikling af sociale og faglige kompetencer men henblik på uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med lokalt jobcenter.

Faglig tilgang

Bølgebryderen

Bølgebryderen er et socialpædagogisk opholdssted med plads til syv unge i alderen 13 til 18 år.

Kerneydelser: Udvikling af sociale kompetencer, uddannelse og beskæftigelse

Godkendt efter SEL §66,5 og §107.

Læs mere
Bølgebryderen

Kontakt

Bølgegården
Norupvej 1
9550 Mariager
Tlf. 30 70 46 03

Morten Poulsen

Pædagogisk leder
mgp@blaakors.dk
Tlf.: 23 43 49 87

Morten Poulsen

Allan Pedersen

Overordnet chef for Ungehuset og Bølgebryderen 
alp@blaakors.dk
Tlf.: 30 70 46 03

allan Pedersen