Bølgegården er et kombineret bo-, behandlings- og beskæftigelsestilbud for unge mellem 18 og 35 år.

Bølgegården består af syv lejligheder, som er godkendt efter servicelovens § 107, heraf to fleksible lejligheder godkendt efter servicelovens § 85 og 107 med eget bad og køkken. De øvrige lejligheder deler køkken og bad.

Sideløbende med botræningen tilbyder Bølgegården afhængighedsbehandling - blandt andet i form af samtaler med en medarbejder, som er uddannet inden for kognitiv samtaleterapi.

 

Vi tilbyder:

Bølgegården består af syv lejligheder, som er godkendt efter servicelovens § 107, heraf to fleksible lejligheder godkendt efter servicelovens § 85 og 107 med eget bad og køkken. De øvrige lejligheder deler køkken og bad.

Støtten ydes i dag- og aftentimerne. Der er ikke personaledækning efter kl. 22.00. I weekenden er der personaledækning efter behov. Det forventes, at den unge i dagtimerne kan deltage i en form for beskæftigelse eller uddannelse.

På Bølgegården indgår man i et fællesskab med fællesspisning og sportslig aktivitet både inden- og udendørs. Derudover er der hver sommer tilbud om en længere sejltur med vores skib Agape.

Sideløbende med botræningen tilbyder Bølgegården afhængighedsbehandling - blandt andet i form af samtaler med en medarbejder, som er uddannet inden for kognitiv samtaleterapi.

Derudover tilbyder vi:

  • Psykologsamtaler
  • NADA-behandlinger
  • Miljøterapi
  • Netværksmøder og pårørendesamtaler

Behandlingsforløbet tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov.

Fælles for mange af de unge på Bølgegården er, at de ofte er udfordret på flere fronter; afhængighed, sociale forhold, diagnostisk, indlæringsmæssigt eller kognitivt, hvilket ofte gør udfordringerne komplekse.

Bølgegårdens personale består af en pædagog, en socialrådgiver samt en intern psykolog tilknyttet.

Med en tæt tværfaglig og helhedsorienteret indsats kan vi sammen med den unge hurtigere finde den rette balance for læring og udvikling – og bevare mening, motivation, energi og overskud til at skabe lige netop dét liv, som er formuleret af den unge selv, som det gode liv.

For de unge, som ikke kan deltage i ordinære beskæftigelses- eller uddannelsesforløb, via jobcenter, tilbyder vi særligt tilrettelagte opkvalificerings- og vejledningsforløb jf. § 32.1.2 LAB. 

På Bølgegården har vi bl.a. et Cykelværksted, som drives i samarbejde med Projekt Cykel20 i Aalborg. Værkstedet reparerer og leverer Secondhand cykler, som efterfølgende sættes til salg. Opgaverne hér er simple og rutineprægede og kan netop af denne grund også tage højde for eventuelle nedsatte kognitive- og/eller indlæringsmæssige forudsætninger.

Er der interesse for at afprøve yderligere færdigheder  indenfor tømrer, svejsning eller søfart tilbydes kun 3 km fra Bølgegården også et forløb på vores Værft.

Bølgegården Timepris:  439 DKK./time

Bølgegården §107:   59.713 DKK/md.

Værftet:                     20.230 DKK/md.

Kontakt

Bølgegården
Norupvej 1
9550 Mariager
Tlf. 30 70 46 03

Morten Poulsen

Pædagogisk leder
mgp@blaakors.dk
Tlf.: 23 43 49 87

Morten Poulsen

Allan Pedersen

Overordnet chef for Ungehuset og Bølgebryderen 
alp@blaakors.dk
Tlf.: 30 70 46 03

allan Pedersen