Den Blå Mølle har tre lønnede medarbejdere, som alle brænder for at hjælpe de socialt dårligst stillede mennesker i Danmark, så som psykisk sårbare, fysisk nedslidte, ensomme og mennesker med misbrug. For os er det at arbejde på Den Blå Mølle mere end et arbejde.

Du kan møde mange forskellige mennesker på Den Blå Mølle - brugere, frivillige og medarbejdere mellem hinanden. Hvis du skal have fat i en af de faste, lønnede medarbejdere, er det os, du skal spejde efter:

Yvonne Thorø Iversen

yvonne thorø iversen

Heidi Bräuner

heidi bräuner

Ejnar Kenneth Larsen

Ejnar Kenneth Larsen