Nyhedsbrev juli 2021

Kære læser. Velkommen til en ny udgave af vores nyhedsbrev, der desværre er blevet lidt en lang version. Tag det i bidder og læs lidt hver dag den kommende uge 😊

Statistik
Nu er vi 6 måneder inde i 2021 og vores besøgstal er ved at nå en form for stabilitet. I 2020 var der store udsving i besøgstallene fra dag til dag, nu er der en tydelig større stabilitet. Dog ser vi stadig at besøgstallene afhænger af corona-smittetrykket. 

I første kvartal har der været 3.207 besøgende fordelt på 63 dage, hvilket giver 50,9 besøgende. Andet kvartal fordeler sig med 2.210 besøgende fordelt på 42 dage, hvilket giver 52,6. Da vi kun har fået tastet registreringerne frem til først af juni er 2. kvartal dog lidt mangelfuld.

Samlet 1. halvår har der været 5.417 besøg fordelt på 105 åbningsdage og et gns. på 51.6 besøgende pr. dag. Der har været 228 individuelle mennesker forbi. 

Vaccine af udsatte
På mange måder har vi en hverdag, der ikke er præget af coronaens dagsorden. Størstedelen af vores faste brugere er enten blevet vaccineret via det officielle vaccinationsprogram eller via det specielt tilrettelagte tilbud til udsatte. Her var kommunes Social og Sundhedsafdeling primusmotor. Med ønsket om at afholde det et sted, som mange ville kunne være trygge ved, blev det afviklet på Oasen. 

Det blev et par meget gode dage, hvor kun 1 udeblev fra første vaccine og 2 fra anden vaccine. Et fremmøde som ingen af vores nabokommuner oplevede tilsvarende. 

De forskellige enheder, der sendte borgere, såsom Socialpsykiatrien, Rusmiddelcenteret og Shelters forsorgshjem sendte eget personale med de borgere, de havde kontakt til og skabte dermed sikkerhed for de enkelte borgere. Fantastisk, at vi kan arbejde sammen på den måde i vores kommune.

Hverdagen
Med vaccinerne i hus har vi med frimodighed smidt mundbind og sat flere stole i caféen. Nu har vi 33 siddepladser. Før coronaen var der 52 pladser, mens der i vinters var 22 pladser. Vi serverer fortsat maden rundt ved de enkelte borde, ligesom vi har meget fokus på håndsprit og overfladeaftørring. Hvad fremtiden bringer ved vi ikke, men jeg tror, vi langt på vej er ved at nå det, der bliver det ”nye normal”.

Noget, der også er blevet bedre mulighed for, er fejring af fødselsdag og andre begivenheder. Når man fylder år, har man retten til, at vi holder en fødselsdagsmarkering, hvilket mange benytter sig af. Så serveres der kage/rundstykker, varm kakao e.lign. Det er en god måde at markere og blive markeret på.
  
Vores mulighed for at sidde med brugerne i samtaler og rådgivning er også blevet noget lettere at håndtere, ligesom der også igen er kommet gang i frisørafdelingen – og nogle lokker var blevet temmelig lange.

Der er også kommet gang i mange af vores aktiviteter igen, noget af det første var afvikling af en udsat Ludo-turnering. Her blev der selvfølgelig uddelt præmie på det efterfølgende brugermøde. 
Der spilles hver dag Ludo og Partners i caféen, så populært, at vi altså har en årlig turnering for begge dele.

Af øvrige sociale aktiviteter er der kommet gang i vores ”syng sammen”, hvor vi mødes og synger sammen en times tid. Der er også gang i linedance og bowling.

Frivillige
I forbindelse med vores årsmøde for støtteforeningen, som blev afholdt 1. juni, blev der lavet optælling af de frivillige som på forskellig vis har ydet en indsats på Oasen det sidste års tid. Til min overraskelse tæller listen igen over 100 frivillige. 

En som ikke engang står på listen, er Edith på 89 år. Hun har troligt i mange år strikket til os, de senere år har vi spurgt hende til at prioritere tæpper, da det er en rigtig god ting at kunne give en hjemløs.

Tak til alle vores frivillige, uden jer ville vi ikke være i stand til at støtte så mange!

Donationer
Som en del af vores drift bruger vi at søge midler fra forskellige fonde, ofte søger vi til inventar og brugsting. For nylig har 2 forskellige kaffeproducenter dog fundet frem til os med en del kaffe. Vi har indgået en uofficiel aftale med Merrild kaffe, som donerer overskud fra brudte kasser. Her har vi også kunnet dele lidt med andre væresteder i andre byer samt Shelters forsorgshjem. 

En dag stod der desuden en bil fra Meny, da en af vores brugere havde sendt ind til dem, at de burde støtte os. Det er sådanne oplevelser der er med til at skabe glæde!

Vinterherberg
Det er nu ved at være nogle måneder siden vi lukkede herberget for sæsonen 2020-21. Det blev en god oplevelse igen at kunne have herberget og endnu mere, at vi fik en økonomisk ramme, som tillod os et setup med et bedre balanceret bagvagtsystem med ansatte til opgaven. 

Der kom 23 forskellige hjemløse til herberget, hvor der tidligere har være omkring 30. Fra sæson til sæson har vi oplevet stor forskel af hvilke grupper af hjemløse, der bruger herberget, men faldet skyldes nok mest at grænserne var lukkede samt at mobiliteten blandt de hjemløse har været mindre under coronaen. 

Et anden spændende tal er belægningen pr. nat i perioden. I sæsonen 2017-18 var der i gns 4,77 hjemløse pr. nat, i 2018-19 var der 3,65, mens der var lukket i 2019-20. I denne sæson var der i gns. 1,04 hjemløse pr. nat. Da vi ser det som en opgave at guide de hjemløse til mere permanent boligløsning, skyldes tallet formentlig flere faktorer, men i hele vinteren har det mod tidligere været muligt at finde forsorgshjempladser. Ligeledes har kommunens akutboliger ikke været fulde som tidligere. Det betyder, at der har sovet en aabenraaborger på herberget i 33 nætter, mod 384 nætter i sæsonen 2018-19.

Efter evaluering er det besluttet, at vi åbner herberget igen den kommende vinter pr. 15. november til 31. marts. Som noget helt nyt fik vi bevilling til 2 år, hvorfor vi allerede nu ved, at vi får de økonomiske midler hertil, som vi har brug for.

4plus
I vores beskæftigelsesprojekt er der sket en større ændring. 4plus er blevet delt i 2 enheder, hvor den ene er blevet en del af Blå Kors Genbrug, mens den anden del fortsat er 4plus. 4plus hører stadig under Oasen.

Det betyder, at indsamlingen af tøj fra containere og håndteringen af lageret er flyttet over i Blå Kors Genbrug, mens alle der har opgaver i sortering, salg og lign. forbliver i 4plus. Vi kan derfor fortsat tilbyde ressource-forløb, virksomhedspraktik m.m., dog vil opgaverne med indsamling af tøjet ikke længere blive en del af de jobmuligheder, vi kan tilbyde. 

Ulrick, som tidligere var daglig leder er også flyttet med over i Blå Kors Genbrugsdelen. Dorte, som mange af jer også kender, har nu ansvaret i 4plus, mens Birgit og Robert også vil kunne kontaktes.

Grundlæggende glædes jeg over tiltaget. Isoleret set for 4plus er det et skridt mod noget mindre, men samlet set for vores Blå Kors, ser jeg tiltaget som en strategisk og meget fornuftig beslutning. Vi ønsker at hjælpe udsatte og tiltaget er med til på landsplan at skabe bedre økonomisk ramme til dette.

Coronamidler
Noget nyt, vi opererer med, er midler, vi modtager i forlængelse af corona-pandemien. Socialstyrelsen og fonde har haft fokus på det sociale arbejde og de udsatte grupper. Det har vi mærket på forskellig vis.

Som det ses af billederne, har vi netop været en tur i Koldinghus. Det kan vi fordi Folketinget har vedtaget at oplevelsesindustrien skal have ekstra støtte. Til det formål har de bedt bl.a. de udsatte grupper om at arrangere oplevelser i Danmark. Vi forventer derfor at kunne komme på en del ture frem til juni 2022.

En anden mulighed, vi har fået, et at kunne holde ”søndagsåben” om lørdagen. Dette kan vi resten af året og til formålet har vi ansat tidligere studerende og hjælpere i herberget.

Sommerhustur
Til september skal vi også på tur. Via midler, vi plejer at søge ved Socialstyrelsen, kan alle brugere inviteres med på tur til området omkring Thisted i 5 dage. For mange er dette årets sommerferie, da de af forskellige årsager ikke er muligt at komme på anden ferie.

En tanke
Håb. På Oasen siger vi, ”alle skal have et håb!”. I de seneste uger har mange danskere gået og håbet, håbet på, at Danmark igen skulle gå hele vejen til et fodbold-EM. På Oasen var overbevisningen så stor, at vi arrangerede storskærm til semifinalen. Der var hygge og lidt at smovse i. 

Desværre gik det ikke vores vej og vores helte måtte rejse hjem én kamp for tidligt. Vi havde et håb, et håb om noget stort. På Oasen arbejder vi med håbet for den enkelte, håb byggende på den enkeltes drømme og muligheder. Desværre oplever mange, at håbet brister, og drømmen går i vasken. 

EM-heltenes drøm brast også, men i stedet for at læne sig tilbage i sorg og fortvivlelse, så var både træner, spillere og pressen allerede dagen derpå i gang med at skabe nye drømme og indgyde nyt håb!

Vi kan bruge denne energi til at sætte et fornyet håb for drømmene, specielt for vores brugere, som drømmer om én gang mere at få bevilget et botilbud på et behandlingshjem. Det kan være fornyet håb om at den næste samtale med ens barn eller måske kommunen ikke ender ud i skænderi og ydmygelse for alle parter. Håbet om at blive inddraget og tilgivet i fællesskabet, også selvom man har udfordringer, der kan være svære for andre at håndtere. 

Tak til EM-heltene, for at lære os mere om håb og drømme, lad og tage det positive med ind i vores hverdag og mødet med hinanden.

Endt uddannelse
På det personlige plan har jeg i juni afsluttet mit 4-årige uddannelsesforløb og fået en professionsbachelor som socialrådgiver. 
Det blev også fejret på Oasen, og jeg fik bl.a. denne hilsen, som vel udtrykker, hvad de mener, jeg har lært…

Til dig, der kom med helt til enden i denne lange nyhed, vil jeg og vi fra Oasen ønske en god sommer!

Værestedsleder
Robert Refslund-Nørgaard
 

 

Nyhedsbrev - februar 2021

Statistik

Et nyt år er startet og i nyhedsbrevet betyder at vi spændt ser tilbage på sidste års besøgstal.
Der har i 2020 været 9.528 besøgende fordelt på 183 dage, hvilket giver 52,1 besøgende i gns. fordelt på 285 unikke besøgende. Af de besøgende har 41 % været kvinder og 59 % mænd.

Tallene bærer præg af Coronaens indtog og ved sammen-ligning med 2019 ses forskellen, her var der 11.594 besøgende fordelt på 201 dage, hvilket gav 57,7 i gns., fordelt på 347 unikke besøgende.

Oasen havde helt lukket fra 14. marts til 5. maj. Det betyder at der ikke har været så mange åbningsdage, men alligevel er der værd at lægge mærke til at der gennem året er registreret 62 færre unikke besøg.
Der viser sig også et andet mønster omkring besøgstallene. I januar og frem til vi lukkede ned i marts var der i gns. 57,5 besøgende pr. dag. I maj og juni var der 46,2 besøgende pr. dag. Igen i november var der 57,7 besøgende og da smittetallet steg i december, faldt besøgstallet til 50 besøgende i gns. pr. dag. Så der er en direkte afspejling af besøgstal alt efter pandemiens udvikling.

Januar 2021 har vi et gns. besøgstal på 47, hvilket igen afspejler nedlukningen i vores samfund.

Julen

I dagene op til jul havde vi forskellige arrangementer, beskrevet i tidligere nyhedsbrev og 4. søndag i advent var der banko og mange ”før julegaver”.

Juledagene bringer mange gode oplevelser på Oasen. I år var ingen undtagelse, men coronaen satte også sit præg. Vi fik mulighed for at uddele overskudsmad fra Føtex, Lidl og Rema 1000, Rugkobbel. Der var rigelig med mad, som vi kunne dele ud juleaftensdag ved middagstid. Omkring 70 af huset kendte og ukendte mennesker kom forbi.

Juleaften havde vi tidligt lagt begrænsning til ca. 50 gæster og 10-15 frivillige. Kort før jul kom en lovbekendtgørelse, så vi max. måtte være 50 brugere og frivillige + ansatte. Vi måtte derfor skuffe nogle med at de ikke kunne deltage, de fik dog mulighed for at hente en julemiddag.

Julesangene og dansen om juletræet blev skiftet ud med et juleeventyr, men generelt fik vi en juleaften, som vi kender den.

2. Juledag havde vi julefrokost med godt 30 deltagere.

Tak til frivillige og donorer for at muliggøre alle julens arrangementer!

Nyt fra projekt Hjemmevicevært

Jan. 2020 fik vi bevilget penge fra Trygfonden til opstart af et projekt vi kalder Hjemmevicevært. Det går ud på at matche frivillige, der vil være der for et andet menneske. Dernæst finder vi brugere som har brug for hjælp evt. til noget praktisk, som hjemmeviceværten og brugeren kan gøre sammen. På den måde opstår der ofte tillid, der danner en god grobund for at en relation kan opbygges. Denne relation og fortrolighed håber vi vil udvikle sig og være til glæde for begge parter. Et af slutmålene i projektet er at kunne samle erfaringerne som inspiration til kommunens § 85 arbejde.
Efter en hård coronapræget opstart oplever vi at antallet af matchede par af hjemmeviceværter og brugere overstiger projektets forventninger. P.t. har vi 11 hjemmeviceværter, der med Corona forholdsregler besøger deres kontakt ca. 1 gang pr. uge. De fortæller, at deres opgaver er alsidige, lige fra fælles planlægning af huslige gøremål til udflugter, men vigtigst er samspillet og respekten for hinanden.

Planerne om at lave fællesprojekter for alle i projektet har vi måttet udsætte pga. forholdene p.t.. I dec. nåede vi dog at få en rigtig hyggelig aften med fællesspisning, quiz, linedance og sang. Det vil vi meget gerne gentage og udvikle på, når tiderne bliver til det.

Nedenfor et citat, som en af hjemmeviceværterne præsenterede for os:

Don't walk behind me:
I may not lead.

Don't walk in front of me:
I may not follow.

Just walk beside me
and be my friend.

Projekt misbrugssamvær

I forlængelse af socialministeriets coronahjælpepakker på det sociale område, har vi kunnet prioritere 11 arbejdstimer om ugen i sidste halvdel af 2020 og hele 2021 til en medarbejder, der arbejder målrettet på at motivere vores misbrugere til at ændre og gerne stoppe i deres misbrug. Vi har aftale med rusmiddelcenteret om samarbejde til at støtte de enkelte borgere bedst muligt. Vi har nu mulighed for at prioritere en vigtig del af vores arbejde. Der er pt. 7 i forløb, samt 2 som gerne vil ind i projektet, men ikke er helt klar endnu. Desværre har brugerne ikke ønsket at bruge samspilsmuligheden til rus-middelcenteret, men vi håber på at det kommer. Nogle bruger allerede rusmiddelcenteret, men ønsker at holde tingene afskilt.

Vinter herberg

Herberget fungerer godt. Bagvagterne gør et godt arbejde og der er en god stabil gruppe frivillige. Desværre er der kun få brugere, meget få…. Det skyldes nok flere ting, såsom at vi først åbner kl. 19.30 – 08.00, at grænserne er lukkede og at de hjemløse også er mindre mobile grundet Corona.
Samtidig har vi haft nogle borgere, som vi har måttet bede om ikke at komme, da de har været for ustabile i deres misbrug. Vi har kæmpet for at få midler til herberget og Social og Sundhedsudvalgsformanden har skrevet til ministeren herom og så står vi trods midler alligevel og må afvise borgere.

JydskeVestkysten har skrevet en lille artikel, som findes her: Forsorgshjem for hjemløse: Vi er helt fyldt op.

Hverdagen i værestedet

Værestedet må trods nedlukningen af Danmark holde åben og ikke er underlagt forsamlingsforbuddet.

Vi holder afstand og hvor der før Corona var 52 siddepladser i caféen, så er der nu 22. Afstand, afskærmning, håndsprit og desinfektionsvæske er termer vi nu jonglerer med på hverdagsbasis. Vi har heldigvis endnu ikke haft coroaen inden døre, i hvert ikke noget vi kender til.

Her pr. 1. februar startede en ny socialrådgiver studerende i 5 måneders praktik. Normalt plejer vi at have 2 studerende, denne gang har vi fået 1. Vi oplever det som en berigelse med de studerende. De giver os mulighed for at støtte brugerne med ”socialrådgivning”, som vi ellers vil have svært at finde ressourcer til. En anden vigtig rolle er, at de kan se på vores arbejde med ”friske øjne” og ”reflektere højlydt”. Det giver mulighed for at vi hele tiden bliver holdt ansvarlige i vores faglighed og værdier i mødet med brugerne.

Pr. 1. marts kan vi også byde velkommen til en ny social-faglig medarbejder i en 7 måneders stilling, med fokus på at lave projekter i samvær med brugerne.

4plus

Modsat værestedet, så holder vores tøjgenbrugsprojekt coronapause. Butikken holder lukket, som øvrige forretninger, men vi henter fortsat tøj og nogle frivillige kommer også i opdelte grupper for at sortere og holde butikken klar til åbning. For mange af de frivillige handler det også om samvær og kampen mod ensomhed.

En tanke

En kollega sendte et billede fra Bovlund kirke. De har skrevet ”HÅB”, hvilket kan lede tankerne hen på meget.

Vi er mange der håber coronavaccinerne virker, så vi kan få en mere normal hverdag.

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsbrev - december 2020

Det er nu dagen, før dagen, før dagen. Julen står for døren, vi glæder os til at fejre juleaften med 50 gæster og frivillige.

Statistik

Årsskifte er lig med status og opgørelser. Vi kan dog ikke helt opgøre tal, før de er en realitet, men alligevel. Året 2020 opgjort frem til 15. dec. 2020 har et besøgstal der afspejler at landet er ramt af Corona. Der er registeret besøgende på 174 åbningsdage, med et gns. besøgende på 52,2, fordelt på 285 unikke besøg. Samlet besøgstal har været 9.084 personer, hvilket er omkring 4.000 besøg under normalen.

Besøgstallet pr. 15. nov. til 15. dec. er højere end gns., her har der været 56,6 pr. dag registreret på 23 åbningsdage.  

Vi har heldigvis være skånet for kendte tilfælde af Corona blandt brugerne, hvilket også betyder at vi ikke har haft smittespredning i huset. Det er vi taknemmelige for.

Vinterherberget

Herberget er kommet godt i gang. Vi har de frivillige der er behov for og muligheden for at skabe gode rammer med ansatte bagvagter giver en større ro i hverdagen i Oasen. Der er dog ikke så mange brugere som tidligere, sidste nat var der 3 logerende, ofte vil der være 6-7 her op til jul. Måske det skyldes ændrede mønstre blandt de hjemløse i en coronatid, måske det hænger sammen med at vi ikke er synlige nok efter at have været lukket sidste år. Der er nok flere ting i spil, men politiet ved vi er der og pressen har også fortalt herom. Herberget træffes på 7462 6535.

Julehygge

Vi har den sidste måned hygget lidt mere end normalt og fået skabt lidt julestemning. Der er mange som bærer med her, lige fra en bruger, som sørger for el-lyd ved bordene, til fælles arrangement hvor der er lavet dekorationer.

Der har været julebanko, med præmier fra mange af byens erhvervsdrivende – vi oplever at gågadens butikker giver flotte gaver til os.

Før nedlukningen af vores kommune havde vi besøg af til dagen opkaldt ”Blå Kors Messing Trioen”. Gruppen består af Henning, kommunalansat i Aabenraa, Jens Morten fra musikskolen og lidt Tønder kommune, samt Ole, gift med kommunaltansat Vibeke, der er manager for trioen. Til deres verdenspræmiere spillede de med stor afstand for knap 30 koncertgæster af huset. En meget hyggelig og prisværdig koncert. Det kan da kaldes at kommunen kommer til borgerne. Tak for det!

Julen

Vi er ved at gøre klar til juledagene, hvor der er forskellige gode tiltag, men også mange lukkedage.

23. dec. til aften henter vi overskudsmad fra Føtex, Lidl og Rema 1000, vi har vurderet, at det kan gøres på en coronaværdig måde og håber derfor at kunne dele julemad ud til 40-50 af kommunens udsatte.

24. dec. starter med direkte radio kl. 7.10 på P4-Syd. Kl. 12.00 deles overskudsmaden ud og kl 17.00 starter juleaftensfejringen.

Julemiddagen består i år af doneret and og flæskesteg efterfulgt af risalamande. Julegaven bliver nok afløret i JydskeVestkysten en af dagene, men kan fortælle så meget, at udover donationen af ænder har Rema 1000 Rugkobbel søgt julegave til os via  KFI Erhvervsdrivende Fond. Vi kommer til at give den største julegave i Oasens historie.

Grundet Conora restriktioner kan vi kun være 50 brugere og frivillige juleaften. Det gør ondt, da vi ved at mange kommer til at sidde selv denne aften, modsat glædes vi over muligheden for at kunne fejre med 50 fremfor helt at skulle aflyse.

2. juledag holder vi en mere intern julefokost, hvor det mest er husets faste brugere der deltager.

Med dette nyhedsbrev vil vi fra Den Blå Oase ønske alle en Glædelig Jul og Godt Nytår, med tak for samarbejde og støtte i arbejdet.

Værestedsleder

Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsbrev - arkiv 2018-2019

Oktober 2019

Statistik:

Der har i årets første 9 mdr. været 9.172 besøgende fordelt på 157 registreringsdage, hvilket giver 58,4 besøgende i gns., fordelt på 338 unikke besøgende.

Det er altid spændende at se på besøgstallet, for på den ene side betyder det noget for vores eksistensberettigelse at have mange besøgende, så både kommunen og Blå Kors kan se, at de for noget for den støtte vi modtager. På den anden side, så er vores vision at bekæmpe udsathed og ensomhed….

Ansættelser:

Som mange har set, har vi opslået en stilling som socialfaglig medarbejder i en 1½ års projektstilling startende pr. 1. januar 2020. Dette er blevet muligt via midler fra Trygfonden, som giver 15 timer til et projekt under titlen ”hjemmeviceværter”. Vi ønsker med stillingen at lave et projekt omkring mødet med den udsatte borger, samt bruge frivillige ind i dette. Derudover ligger der 15 timer i stillingen, som skal bruges direkte ind i Oasen. Midlerne hertil kommer fra Blå Kors.

Her i efteråret er det muligt at have Ulla Tychsen ansat i en socialfaglig stilling for 3 mdr., samt Claus Dahl i 2 mdr. i en pedellignende stilling. Begge vil være i huset resten af året. Vi nyder alle godt af Ulla og Claus tilstedeværelse. Ansættelserne har været muligt hovedsageligt pga. besparelser på personale tidligere på året.

Årets ludoturnering og Banko:

Igen dette efterår har vi afhold ludoturnering og efterfølgende præmie uddeling ved brugermødet.

Ligeledes har vi her i november afviklet Banko med mange flotte præmier doneret hovedsageligt fra butikker i hele kommunen. Det er dejligt at opleve støtte på den måde.

Jubilæum:

I 2020 fejrer Blå Kors sin 125-års fødselsdag i Danmark, dette officielt 1. februar, hvor jeg har hørt det kan betale sig at besøge genbrugsbutikkerne. Tættest på Oasen er jo genbrug på Tøndervej.

Overvej også at blive medlem i Blå Kors, da der så venter et brag af en fødselsdagsfejring til maj i Odense. Hvis du bliver medlem inden maj i 2020, så kan du deltage gratis.

Den Blå Oase har også fødselsdag i 2020, her bliver vi 25 år, hvilket vi forsøger at fejre 29. august. Der kommer mere om dette i løbet af foråret.

Nu vi er ved datoerne, så er der årsmøde i støtteforeningen tirsdag 19 marts er kl. 19.00. Velkommen.

Samarbejdsaftale med kommunen:

Blå Kors har siden sin start søgt samarbejde med kommunen og over årene oplever vi dette mere og mere konstruktiv og positivt. Som et synligt bevis herfor har vi sammen opdateret samarbejdsaftalen, som ligger til grund for samarbejdet. Den nuværende aftale var en åremålsaftale løbende til udgangen af 2020. I den nye aftale er ikke lavet som en åremålsaftale og afspejler derfor også den gensidige tillid mellem os. Aftalen blev underskrevet på det årlige dialogmøde mellem vores bestyrelse og Social & Sundhedsudvalget repræsenteret ved formand Karsten Meyer Olesen og næstformand Bent Sørensen, ligesom forvaltningen var flot repræsenteret ved bl.a. den nye social- og sundhedsdirektør, Karen Storgaard Larsen og vores daglige kontakt ind i forvaltningen afdelingsleder Bjarne Ibsen.

Barnets Blå hus:

Mange har fulgt med i at Blå Kors har søgt midler til at oprette et ”Barnets Blå hus” i Aabenraa kommunen. Dialogen med kommunen har været god og konstruktiv, men desværre blev projektet ikke tilgodeset i puljen ved Socialstyrelsen, hvor midlerne skulle komme fra.

Blå Kors glædes over at de eksisterende huse kan fortsætte og at der kan åbnes et nyt i Slagelse. Vi må så håbe på kunne komme i betragtning ved en senere uddeling.

Sommerhus:

Vi har til gengæld brugt midlerne fra Socialstyrelsen til at holde sommerhustur for. Samlet var vi 21 personer på Lolland og Falster, hvor vi skal boede på et lejrsted. Hovedattraktionen var Knuthenborg Safari, men vi var også på alt fra kunstmuseum til Gedser remisse samt glaspusteri. Underholdningen stod en af vores lejede busser for, eftersom den, som det ses på billedet, ikke har forstået miljøudfordringen.

4plus:

Tilværelsen i 4plus leves i sin vante gænge. Der har hen over sommeren været mange i ressourceforløb, hvorimod kommunen pt. ikke gør så meget brug af dette tilbud. Der er også omsat meget tøj. Samlet forventer vi et flot økonomisk resultat, som igen kan komme brugerne til gode. Alle med deres gang i 4plus betegnes medarbejdere, så det må være på sin plads at omforme et kendt ordsprog til: Mange medarbejderes indsat, gør et stort 4plus!

Herberget åbner ikke til vinter:

Efter vi i august meldte ud at vi ikke så os økonimisk i stand til at åbne herberget denne vinter, har der været mange henvendelser af forskellig art. Der er kommet alt fra spørgsmål om lukningen af Den Blå Oase (værestedets drift er dog ikke ramt af dette)  til politikkere som både lokalt og national vil arbejde for at  det ikke bliver en permanent lukning. Medierne har også fulgt sagen  tæt.

Det eneste der ikke er kommet, er penge til at drive herberget for. Vi  er nu ved at få sat rammen så vi kan hjælpe de  hjemløse som kommer, til alternativer.

Juleaften:

Igen i år kan vi tilbyde at fejre juleaften den 24. december på Oasen. Fejringen starter allerede kl 12.00, hvor vi kan uddele overskudsmad fra Føtex, Lidl og Rema 1000. Dette gælder også de som ikke deltager juleaften.

Gæsterne til juleaften tager samlet til julegudstjeneste i Sct. Nicolai kirke og herefter er der fejring fra kl. 17.30 i Oasen. Tilmelding skal ske til kontoret.

 

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsmail august 2019

Statistik:
Som sidste år havde vi igen i år lukket i uge 30, hvor kun 4plus var åben. Der er derfor ikke registreret besøgstal, men flere har været forbi og hilse på i butikken i stedet for. I ugerne 31 og 32 har der været et lavt besøgstal, med 530 besøg fordelt på 141 hoveder, hvilket giver et gns. på 53 personer.

Når jeg kalder det et lavt besøgstal, er det fordi det gensnitlige besøgstal for hele første kvartal er på 59,6 besøgende. Her har der været 6.075 besøg fordelt på 286 hoveder. Optællingen dækker over registreringer af 102 åbningsdage. I første halve år af 2018 har vi kun registreret 52 besøgende i gns. pr. dag. Dette skyldes dog at vores registrering ikke har været optimal det meste af 2018, men tallet modsvarer fint besøgstallet for 1. halvår i 2017, hvor der blev registreret 59,7 besøg pr. dag på 119 dage.

Kanotur:

Desværre så vi os nødsaget til at aflyse kanoturen sidst i juni. Den var i år lagt i de sidste dage inden skolernes sommerferie, hvilket vanskeliggjorde tilbuddet for børnefamilierne. Der var dog en del af husets brugere tilmeld, men kort før vi skulle i vandet måtte flere melde afbud og vi blev for få til at gennemføre.

Sommerhus:
Til gengæld har vi fået midler fra Socialstyrelsen til at drage i sommerhus. Med denne donation i baghånden går turen 27 september og 5 dage frem til Lolland og Falster, hvor vi skal bo på et lejrsted. Hovedattraktionen er en tur i Knuthenborg Safari.

Herberget åbner ikke til vinter:
I løbet af de seneste måneder har vi drøftet arbejdsbyrden og økonomien ved at drive herberget. Vi har haft nogle fantastiske frivillige og deraf også et rigtig godt team til at drive herberget i løbet af sidste sæson, ligesom også tidligere sæsoner har været præget af fantastiske indsatser.

Tak til alle jer frivilige som har bidraget her!

Alligevel ser vi os nødsaget til ikke at åbne i den kommende sæson, da vi ikke med den nuværrende økonomi kan drive herberget under nogle vilkår som også er rimelige for det lønnede personale og værestedets generelle drift.

Herberget drives for et tilskud fra Socialstyrelsen og har derfor ingen direkte økonomisk sammenhæng med kommunens bidrag til vores drifttilskud for værestedet. Det betyder at vi stort set skal drive herberget for midlerne fra Socialstyrelsen, men her rækker pengene ikke til at få sammenhæng mellem den måde vi driver herberget på og den reelle udgift.

Der er undersøgt mange muligheder for at finde midlerne, ligesom ændring af måden at drive herberget på er blevet drøftet. Kommunen har også positivt været med i den sidste del af drøftelsen.  

Konklusioen er derfor blevet at Den Blå Oase har besluttet ikke at søge midler ved Socialstyrelsen til at drive herberg for den kommende sæson, da en evt.bevilling ikke vil modsvare vores behov. Hvad der sker de kommende år er der ikke taget stilling til.

4plus:
Sommeren har også gjort sit indtog i 4plus, men da hverken ansatte eller frivillige er til at stoppe, har butikken haft åben som normalt gennem hele sommeren. Danskerne har også beriget os med meget tøj, så et læs tøj måtte sendes til eksport uden hensyn til at Ulrick nød sin ferie. Igen et eksempel på vores fantastiske frivilliges indsats.

Gratis mad:

Samarbejdet med Fødevarebanken har nu været i gang i nogen tid og vi glædes hver torsdag over de fine varer vi får ind af døren. En stor del af maden bruges i køkkenet, hvor specielt grønsager og mælkeprodukter bidrager til større og billigere variation af maden. Derudover bruges en del til uddeling fra vores ”Stop spildmad” projekt. Her kommer mange torsdag eftermiddag for at få madvarer til at supplere deres køleskab.

Dagligdagen:
Der er mange gode oplevelser i hverdagen på Oasen, grundlæggende er vi som ansatte på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Mennesker kommer, som dem de er og med det liv, de nu engang har i rygsækken. Der er mange gode livsoplevelser og erfaringer og mange triste skæbner. Meget af dette deler de med os og vi er så privilegerede, at få lov at følges med dem en periode af deres liv – en daglig gave.

Som jeg sidder her og skriver med åben dør fra kontoret og ud i værestedet, jeg kan følge og hilse på dem der kommer og går. Jeg kan glædes over at kende og blive kendt ved. En spørger til min ferie og slutter med et ”velkommen hjem igen”. 

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsmail juni 2019

Statistik:

Efter et 2018 med faldende besøgstal, hvilket nok skyldes et reelt fald, men mest at vores fokus på at få registreret stabilt i dagens løb, er besøgstallet i 1. kvartal af 2019 meget højt. Der er registreret 2.949 besøgende fordelt på 222 borgere, hvilket giver et gns. på 59 besøgende pr. dag. Sidste år var der i gns. 54,5 besøgende pr. dag.

Det er sket:

Det svære:

Samtidig med at vi glædes over at så mange benytter sig af Den Blå Oases tilbud, gør det også ondt at hhv. i april og maj er 2 af vores faste brugere gået bort. Det gør ondt at miste dem man holder af, dette gælder også i ”Oase-familien”. Som noget nyt har vi fået opsat en lille mindehylde, skænket af en bruger. Her vil et lys fremover brænde for den afdøde i perioden mellem vedkommende dør og der har været begravelse.

Partners:

Som noget nyt bliver der i foråret arrangeret Partners turnering. Som i vores Ludo turnering, som afholdes i efteråret, har vores tidligere leder Hanne, evner her og satte sig da også med sin makker Lea på øverste skammel.

Bestyrelsen:

Ved årets generalforsamling i støtteforeningen, afholdt i marts, blev Erik Sennels valgt til at fortsætte i bestyrelsen. Tak til alle som støtter arbejdet gennem støtteforeningen. Bestyrelsen har dog alligevel stået med ændringer, da vores næstformand Bethina S. Hansen og Kresten Kragh-Shmidt begge er stoppet og Blå Kors hovedbestyrelsen har udpeget Jens ”Brumme” Poulsen, som er indgået som næstformand, samt Maria Luff Manco. Vi takker for indsatsen til de afgående og glædes over de nye og kvalificerede kræfter. Formand er fortsat Erik Dencker Andersen og sidste medlem er tidligere byrådsmedlem H. Kristian Wollesen. 

Herberget:

Nødherberget blev lukket med udgangen af marts og vi er nu i proces med den afsluttende evaluering og ser frem mod om det er muligt igen at give tilbuddet næste vinter. Vi har i år haft mange borgere med komplekse udfordringer, hvilket sammen med en mild vinter nok har medvirket til at belægningen kun har været på gns. 3,65 hjemløse pr. nat fordelt på 30 borgere, mod 4,7 hjemløse pr natfordelt på 31 personer i sidste sæson.

4plus:

4plus er jo en socialøkonomisk virksomhed og kører sin egen økonomi. Her gik vi ind i 2018 med et underskud, grundet udefrakommende faktorer. Året sluttede dog rigtig flot med et nulregnskab (reelt overskud), hvorfor vi i år har mulighed for at drømme lidt og gøre nogle tiltag fra ønskelisten.

Vi oplever samtidig at kommunen for alvor bruger tilbuddet om at lave ressourceforløb ved os, hvilket vi glædes over. Tøjsektoren og medarbejderne gør sig det fortsat godt.

Frivilligfest:

Dagen før Grundlovsdag have vi årets frivilligfest, hvor vi fejrer vores frivillige. Omkring 70 brugere og frivillige mødte op til en hyggelig aften, hvor køkkenet diskede op med pulled pork og Kurt Leth kom med ”kaffen”. Kurt fortalte om mange af de mennesker, han har fået lov at møde og viderebragte deres historie. Det var alle historier om at livet udvikler sig på mange måder, med op og nedture, som vi kender det fra vores eget og Oasens liv.

Det sker:

Gratis mad:

I påsken modtog vi overskudsmad fra Lidl og mere end 30 borgere kom onsdag før Skærtorsdag og hentede af herlighederne. Tak til Lidl for at på den måde at give disse borgere en bedre Påske.

Siden sidst i marts har vi desuden lavet en aftale med Fødevarebanken. Maden fra dem bruges i køkkenet og desuden sammen med den overskudsmad vi på ugebasis modtager fra Lidl og Rema1000, Rugkobbel, uddeles til brugerne af Den Blå Oases samlede tilbud.

Donationer:
I løbet af året modtager vi forskellige donationer, nogle som gaver direkte til arbejdet og andre efter vi har søgt konkrete ting ved fonde. Disse midler er en vigtig del for at kunne drive arbejdet.

Sidst i april modtog vi bl.a. ved Odd Fellow logen en donation, hvor første prioriteringen er en trailer til brug for Oasens drift og tøjindsamlingen i 4plus. 

Tak til alle som støtter arbejdet også økonomisk.

Oasekoret:

Da vores dygtige korleder har ønsket en pause fra korarbejdet, har vi sat vores ambitioner for dette på pause. I mellemtiden har vi lavet en ”syng sammen” eftermiddag om onsdagen. Dette har vist sig som et godt initiativ til stor glæde.

Vi har også fået sat gang i noget gymnastik om tirsdagen, samt dart om mandagen. Sammen med bowling, torsdag og fælles gåtur om fredagen, har vi et socialt organiseret tilbud hver dag i ugens løb. Desuden er der fortsat de mere sporadiske tilbud, såsom Kahoot, dagens quiz og fødselsdagsfejringer mm. 

Det skal ske:

Kanotur:

Efter et års pause skal vi atter på kanotur, denne gang i de sidste dage af uge 26. Vi satser på godt vejr og mange til at ro bådene. Som tidligere satser vi på at sejle fra Rens til næsten Tønder. Turen er åben, så om I kender nogle i udsatte gruppen, så inviter dem til at tage kontakt.

Ferie på Oasen:

Som sidste år holder værestedet lukket i uge 30 inklusiv søndagen både før og efter. I den øvrige del af sommeren er åbningstiderne som normalt.

4plus holder åben hele sommeren, dette også i uge 30.

Sommerhus:

Når vi kommer på den anden side af skolernes sommerferie, planlægger vi atter at skulle i sommerhus. Tid og sted er fortsat noget usikker, da vi fortsat afventer svar fra Socialstyrelsen om tilskud til dette samt kanoturen. Økonomien afgør også ambitionsniveauet.  

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsmail december 2018

Årets sidste nyhedsbrev er også årets julehilsen fra os alle på Den Blå Oase. Året har budt på mange oplevelser, både gode og udfordrende. Ja, reelle problemer har mange af vores brugere også oplevet.

Statistik:

I november har vi været beæret med 1.367 besøgende fordelt på 183 borgere, hvilket giver et gns. på 57 besøgende pr. dag fordelt på 24 dages registrering. Årets første 11 måneder har beriget os med 11.039 besøgende fordelt på 203 registreringsdage og en gns. besøgstal på 54,4 pr. dag. Med kun en måned tilbage af året giver det også en indikation af årets samlede besøgstal.

Det er sket:

Mistet:

En meget sørgelig ting er at vi i år har måttet sige farvel til 2 af vores brugere og i fredags døde Lissi, som var ansat i flexjob. Det er rigtig hårdt at skulle sige farvel til mennesker, man deler livet med i Oasen. Tilbage står de gode stunder og samvær som fik lov at være.

Oase-koret:

Det sker jævnlig at vi får mulighed for at komme rundt og fortælle om arbejdet på Oasen. Også I december har vi fået lov til dette, på billedet synger Oase-koret ved en adventssamling i Bolderslev.

Det sker:

Nødherberget:

Igen i år har vi fået midler fra socialstyrelsen til at drive vinterherberg. Vi glædes over mange frivillige, som har stået klar til at være en del af opgaven. Her i november og december har vagterne næsten kæmpet om at få lov at komme på vagt. Det er jo fantastisk at være en del af. Efter at have haft 1-2 hjemløse i begyndelsen er der nu 5 brugere af tilbuddet og om det går som tidligere år bliver der fyldt (8 pladser) inden årets udgang.

4plus:

Har tirsdag læsset årets sidste læs til tøj til eksport og er ved at være klar til jul. I butikken er alle julekasserne fremme og modsat alle andre butikker, som sælger juleudstyr til ½ pris, er det i forvejen så billigt, at billigere vil kaldes for gaver.

Det skal ske:

Overskudsmad:

Igen i år forventer vi at få julemad fra forskellige dagligvarer butikker. I år har vi samarbejde med Føtex, Lidl og Rema 1000. Det betyder at vi atter i år kan dele julemad ud til de mest udsatte på juleaftensdag kl 12.00.

Det er fantastisk at lokale dagligvare butikker på den måde betænker dem, som kun har lidt i juletiden.

Juleaften og 2. juledag:

Juleaften lukker vi igen dørene op for at fejre juleaften med de udsatte. Der er nu næsten 80 gæster og mere end 20 frivillige på listen. Det er fantastisk at så mange vil hjælpe juleaften og at så mange vil bruge tilbuddet. Samtidig afspejler det noget trist i samfundet. Julen er en hård tid for mange, økonomisk men også socialt. Brudte bånd til familie og venner synliggøres og følelserne kan være svære at håndtere. Det har vi set meget af igen i år.

2. juledag holder vi vores traditionelle julefrokost med op til 50 deltagere. Dette arrangement er en intern julefejring, hvor det hovedsageligt er brugerne fra huset som deltager, modsat juleaften, hvor mange gæster ikke er en fast del af husets hverdag.

Glædelig Jul:

Med tak til alle som følger og lever med i dagligdagen i og omkring Den Blå Oase skal årets sidste nyhedsbrev afsluttes med samme bibelvers, som er givet til alle vores fantastiske frivillige, det står i Esajas 7, 14: ”Men Herren skal give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.” Julens budskab handler om håb!

 

Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes fra Den Blå Oase,
værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsmail oktober 2018

Statistik:

I årets første 3 kvartaler har vi haft 8.594 besøgende fordelt på 323 borgere, hvilket giver et gns. på 53.7 besøgende pr. dag fordelt på 160 dages registrering. I 3 kvartal isoleret har der været 3.033 borgere fordelt på 53 registreringsdage og en gns. besøgstal på 57.2 pr. dag.

Fra vores statistik kan vi se at antallet af unge brugere af værestedets tilbud ikke er så højt, at de unge kun i mindre omfang besøger værestedet. Nogle bruger dog ressourcerene fra Oasen, uden at møde fysisk op.

Vi funderer ofte over dette og har ikke noget endegyldigt svar, men noget kan skyldes at mange unge ikke ser sig som ”misbruger”, men ”forbruger”. Der ligger også noget i selvforståelsen omkring det at være socialt udsat, hvor den unge kan opleve mestring af eget liv, mens omverdenen ser øget udsathed.

Det er sket:

Sommeren: Også på Oasen har vi oplevet en dejlig sommer, hvor verandaområdet er blevet flittigt brugt. Der har været en generel god stemning, hvilket nok også hænger sammen med de gode vejrforhold.

I år valgte vi at holde Oasen helt lukket i uge 30, det er en del år siden, det sidst er sket. 4plus havde dog åben med både indsamling af tøj og salg fra butikken. Vi har været noget spændte på hvilken betydning det ville have for den enkelte og oplever at det er gået ok. For ferieafviklingen for personale har det klart været en fordel.

Ny plæneklipper: Hvad gør man, når plæneklipperen mister snoren? Man sender 2 mand afsted efter en ny!
De kom dog retur med en anden maskine, da plæneklippermanden gerne ville støtte Den Blå Oases aktiviteter. Ja, så bliver man jo både glad og taknemmelig.

Sommerhus: Igen i år pakkede vi 2 minibusser og kørte i sommerhus til Ringkøbing, hvor et lukket plejehjem udgør det som udlejningshus. Det er en fantastisk uge for dem som er afsted, for nogle er det årets ferie.

Dagene bruges i et afstressende tempo, med et dagligt udflugtsmål. Maden laver man sammen og hyggen er ligeledes delt ud som et fællesansvar. Tak en god for tur!

Det sker:

Fødselsdagsfejring: Når man har sin gang på Den Blå Oase, bliver man en del af familien. Det betyder også at vi fejrer fødselsdag sammen og for hinanden. I en årrække har det været samlet, til en fællesfødselsdag sidst på måneden, men nu er vi igen begyndt at fejre det på dagen eller i samme uge.

Fødselsdagen består enten af rundstykker med ost til formiddag eller kage om eftermiddagen, ligesom vi synger fødselsdagssang.
En sidegevinst er at vi spiser samlet omkring fødselaren og dermed øges det sociale samvær.

Frivilliges bidrag: Mange frivillige har deres gang på Oasen, nogle kommer hver uge, måske endda flere gange om ugen, mens andre har færre timer at bidrage med. Med så mange frivillige kommer også mange kompetencer i spil. F.eks har én har været på kursus og blevet udlært som underviser i brug af hjertestarter, så vi alle kan blive klædt bedre på, dersom vi får brug for det en dag. En anden har lige startet op med dartspil hver mandag formiddag.

Jo, vi har så mange gode mennesker, som støtter med meget synlige opgaver og andre, som gør forskellen i baggrunden. Tak til jer alle!

4plus: Tøjcontainerne bliver ved med at modtage donationer af folks tøj og diverse småting, som DVD og nips. Som det kan læses i bl.a. JydskeVestkysten føler vi dog, at der er kommet en ny spiller ind på banen, da Arwos nu også samler tøj ind i hele Aabenraa kommune. De ønsker kun at modtage affaldstøj, men dels kan det læses at Hr og Fru Danmark også bruger løsningen til mere end affaldstøjet. Ligeledes har både vi og Røde Kors, samt nok de fleste andre på markedet, gode muligheder for at omsætte også affaldstøjet med en økonomisk gevinst.
Vi bruger omsætningen til at støtte socialt udsatte borgere i 4plus.

Boliger: Vi har 18 boliger som vi udlejer, heraf nogle i samarbejde med kommunen. Efter en periode med manglende udlejning af flere lejligheder har vi nu kun en dobbeltværelseslejlighed stående tom. Der er en god stemning, som også skinnede igennem i et nyligt afviklet beboermøde.

Det skal ske:

Visionsdag: Den står lige for døren fredag 26. okt. Vi glæder os til en fredag, hvor bestyrelsen kommer helt tæt på brugere, frivillige og ansatte. Det er en dag hvor alle kan komme til orde og bestyrelsen kan blive klogere på hverdagen.

Nødovernatning: Vi har nu fået bevillingen til at drive vinterherberg igen i perioden fra 15. november og frem til 31. marts. Det betyder at vi er i gang med at finde frivillige til opgaven, vi skal bruge op mod 40 frivillige.

Samtidig er vi ved at gøre klar på loftet, så vi kan tage imod de hjemløse. Vi hører ofte fra vores brugere at de hjemløse er ved at være synlige i bybilledet. Den anden morgen kom en tidligere hjemløs og sagde at han havde set 4 på sin vej, via gågaden, ned til Oasen.

Vintertid: Vi går ind i den kolde tid, så på Oasen prøver vi at skabe lidt ekstra hygge, her hjælper maddonationer (som fra Føtex ved DHL løbet), nogle som kommer med blomster og strikkeklubben, som kommer forbi og sidder og strikker i Oasen. Det hele giver lidt ekstra rengøring, men med en fantastisk brugerfrivillig, som hver dag klarer toiletter og værested, skal den store gulvvasker kun sjældent frem.

 

Faste aktiviteter.

Oasens sangkor øver hver onsdag kl. 13.00–15.00.

Bowling hver torsdag kl 13.00-15.00 (pris 20 kr.).

Dart hver mandag kl 10.00.

Gåture hver fredag kl 13.00.

Fødselsdag efter aftale.

Seniorgruppen mødes på 1. sal torsdag, kl. 17.00 – 18.00.

Skrevet af Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

 

Nyhedsmail juli 2018

Statistik:

I årets første 6 måneder har vi haft 4.824 besøgende fordelt på 281 borgere, hvilket giver et gns. på 51.3 besøgende pr. dag. Der har været et stigende besøgstal hen over foråret og i juni måned er der registreret 1.082 besøgende fordelt på 137 individuelle borgere, hvilket giver et gns. på 54,1 besøgende pr. dag.

Der er registreret 59,5 % mænd og 40,5 % kvinder.

Som nævnt i sidste nyhedsbrev kæmper vi lidt med at få registreret på daglig basis. Vi har dog øge fokus herpå, hvorfor stigningen af besøgende også kan afspejle dette.

Det er sket:

Frivilligfest:

Sidst i juni havde vi årets sommerfest eller frivilligfest. Dagen, hvor vi fejre vores frivillige for den store indsats, som de yder på Oasen. Vi var ca. 60 samlet til fejringen, hvor også nogle brugere af huset deltog, for at markere og takke de frivillige. Som ansat bliver man helt lykkelig, at man kan arbejde sammen med så mange frivillige, som er her fordi de vil brugerne af tilbuddet.

Der er registreret ca. 115 frivillige, heraf kommer nogle flere gange om ugen, mens andre kommer få gange. En frivillig juleaften tæller som frivillig og den enkelte frivillige skal være inaktiv mere end et år for at blive slettet på listen. Derfor kommer græsplænen stadig til at se ud som her:

Vi har derfor brug for flere frivillige hænder, specielt nogle pedel-, køkken- og salgs-lignende hænder, men generelt bare frivillige hænder, som vil vores brugere. Spred budskabet!

Det sker:

Sommeren:

Der er sommer i Danmark og der mærker vi også på Oasen. I 4plus arbejdes der i normalt tempo i de svale bygninger, mens Oasens gæster langt på vej er flyttet ud i solen. Godt vejr giver som bekendt godt humør og vi oplever at der er mere glæde og overskud med færre udfordringer til følge.

Om 4plus:

Der er for tiden 5 borgere i ressourceforløb i 4plus, hvilket vi er glade for. 4plus ønsker at være en enhed som støtter borgere i forskellige jobafklarende og jobaktiverende forløb, her spiller ressourceforløbene en central rolle.

Ulrick Steffensen beretter at 4plus sædvanen tro har gang i lidt af hvert og beskæftiger en fantastisk flok af vidt forskellige mennesker.

Vi har for nylig ændret en smule på måden vi læsser genbrugstøj til eksport, for ikke at slide for meget på de frivillige, der velvilligt kommer og hjælper når vi læsser lastbil. Vi håber meget, at den nye metode viser sig værende skånsom og effektiv.

Hele sommeren kører vi naturligvis også ud og tømmer tøjcontainere. Hvis det bliver en varm sommer, bruger folk mere tid ude end inde, med at rydde op i skabe og skuffer, så for 4plus, er en solrig sommer ikke nødvendigvis det bedste 😊. For alle os der arbejder i 4plus, forholder det sig ikke nødvendigvis sådan.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen er nu kommet helt i arbejdstøjet efter formandsskiftet og indgår som en god og aktiv del af ledelsen i hverdagen, samt forholder sig til og udstikker retningslinjer for aktiviteterne samt rammerne for Oasens.Bestyrelsen består af: Formand Erik D Andersen, Næstformand Bethina S Hansen, Hans Kristian Wollesen, Kresten Kragh-Schmidt, Erik Sennels og Robert Refslund-Nørgaard.

Det skal ske:

Sommerferien:

Oasen holder i år lukket i uge 30, inkl. søndagen på begge sider heraf. At vi holder lukket i år skyldes at det er en god måde at få afviklet noget ferie ved personalet. Sidste sommer havde vi ikke lukket med det resultat, at vi i en længere periode kørte med mindre personale og frivillige. Det slider hårdt på arbejdskraften. Vi vil efterfølgende evaluere på fordele og ulemper ved at lukke helt ned.

4plus har dog åbent hele sommeren inkl. uge 30. Skulle der mod forventning komme enkelte lukkedage grundet personalemangel, vil vi informere om det i butikken og på vores Facebookside.

Så vel mødt i vores Genbrugsbutik også i uge 30.

Nødovernatning:

Bestyrelsen har evalueret sidste sæsons nødherberg og glædes over at mange brugte tilbuddet, derfor er det også vedtaget at der søges igen til næste sæson. Så om Socialstyrelsen bevilliger på den ansøgning, vi så småt er begyndt at arbejde med, forventer vi at have herberget åben fra 15. november og frem til 31. marts.

Kanotur og sommerhus:

Årets sommerhustur bliver 3-7. september og igen i år skal vi til et sommerhus nær Ringkøbing. For at kunne deltage skal man være bruger af huset og allerede nu har 10 skrevet sig på listen og betalt de 500 kr, det koster at deltage. Desværre får vi ingen puljemidler, men forsøger at finde nogle eksterne donationer, da det ellers belaster vores økonomi en del.

Nye Socialrådgiver studerende:

3. september bliver også dagen hvor vi modtager de nye socialrådgiver studerende, som jo er i praktik i 5 måneder af gangen. Denne gang får vi glædes af Didde og Mads, mens vi sagde farvel til Henriette 22. juni.

Faste aktiviteter.

Oasens sangkor øver hver onsdag kl. 13 – 15. - alle er velkomne.

Bowling hver torsdag kl 13 - 15. pris 20 kr.

Fællesfødselsdag sidste onsdag i måneden for alle som har haft fødselsdag i den forgangne måned.

Seniorgruppen mødes på 1. sal, torsdage, kl. 17 – 18.

 

Skrevet af Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

 

Nyhedsbrev maj 2018

Statistik:

Vi har nu de endelige besøgstal for 2017 og her er der et lille fald i forhold til 2016.

Året 2017 har budt på 13.740 besøgende, mod 14.654 i 2016. Antallet af forskellige personer er ligeledes faldet fra 533 personer til 432 personer. Omregnet til besøgende pr. dag bliver det 55 mod 59 i 2016.

Besøgshyppigheden er en jævn fordeling over hele året, dog med et fald hen sidst på året. Samlet indikerer det at behovet for værestedet overordnet er lige stort hen over året.

I bestyrelsen har vi drøftet tallene og hvad faldet kan skyldes. Mens vi er oplever at der er et reelt fald, tror vi dog af den største del af udsvinget skyldes, at vi ikke har været så gode til at få registreret kontinuerligt. Dette har vi derfor opstrammet procedurerne for.

Det er sket:

Juledagene:

Julen 2017 blev igen nogle herlige dage med mange begivenheder. Juleaften var vi ca. 90 personer, hvoraf ca. 20 havde en eller anden form for frivillig opgave. 2. juledag blev der holdt den årlige julefrokost med ca. 50 deltagere.

Som et supplement til julebordet fik vi flotte donationer af mad fra Lidl, Føtex og Løvbjerg. Maden blev dels delt ud juleaftensdag, ligesom alle julegæster fik mulighed for at få forsyninger. Det var en god oplevelse at butikkerne på den måde tænker på de udsatte i vores kommune.

Formandsskifte i bestyrelsen:

Den Blå Oase har sin egen bestyrelse bestående af 5 stemmeberettigede medlemmer og værestedslederen. Efter 12 år i bestyrelsen, heraf 11 som formand, har Preben K Mogensen valgt at udtræde af bestyrelsen. Preben har været meget vellidt på Oasen, hvilket også blev visuelt, da mange deltog ved en intern afskedsreception dagen før Skærtorsdag. Stor tak til dig Preben, for din store indsats på Den Blå Oase.

Som nyt bestyrelsesmedlem er Erik Dencker Andersen indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Erik Dencker Andersen som formand og Bethina S Hansen som næstformand. Erik er gået på pension fra en opgave som præst i Frikirken i Aabenraa og sidder nu bl.a. i menighedsrådet i Aabenraa sogn. Velkommen til!

Køkkenlukning:

3. januar konstaterede vi sammen en lækage på et fjernvarmerør, hvorefter EUC, som udlejer af vores bygninger, gik i gang med at finde årsagen. Arbejdet greb hurtigt om sig og inden længe var der gravet op til både varmerør, vand forsyning og ikke mindst kloakken. Med en åben kloak fulgte også nye husdyr, som fødevarestyrelsen ikke ser forenelige med madlavning, så efter vi henvendte os til dem, blev køkkenet lukket. Med 2 timers varsel blev der bestilt pizza, så dagens middag var reddet.

Det var bestemt ikke et ønske senarie, men håndværkerne var glade, da de så kunne grave ind i køkkenet og skrifte gamle rør og opdaterer alle slags rør. Samtidig oplevede vi den velvillighed fra andre, som vi oplever så mange positive gange på Oasen. EUC tilbød at deres kokkeelever kunne lave mad til os i perioden, det gavn dem nogen erfaring og hjalp os i nødens stund. Efter 7 uger kunne vi genåbne køkken og alle de andre rum som blev berørt af situationen. Nu har vi et køkken mm med nye rør og delvis nye klinker.  

Årsmøde:
20. marts havde vi årsmøde for Oasen, hvor Preben formelt stoppede som formand. Årets beretninger kunne fortælle om en samlet Blå Oase som fungerer rigtig godt, vi oplever en stor tilfredshed fra brugerne og velvillighed fra vores frivillige, hvor der pt. er registreret ca. 115, som på den ene eller anden måde har givet en hånd med inden for det sidste års tid.

Tak til alle som på forskellig vis giver en hånd med!

Økonomisk klarede Oasen den i mål med balance i regnskabet, mens 4Plus kom ud af året med et mindre underskud.

Nødovernatning:

Sidst i dette tilbageblik skal også nævnes vores nødherberg, som lukkede med udgangen af marts måned. Vi har i år oplevet stigende efterspørgsel sidst i december tilb februar. Samlet har der været 4.86 personer pr. nat fordelt på max 8 sengepladser. Samlet har vi oplevet en stigning fra sidste år hvor der var 4,77 i gns. pr. nat. Modsat sidste år oplevede vi i år ikke mange af de helt unge i misbrug, mens der var flere EU borgere forbi i søgen efter arbejde. Vagterne i år har atter bestået af frivillige, det er fantastisk at opleve den opbakning der har været til også på denne måde at støtte de socialt udsatte.

Det sker:

Fremskudt indsats:

Gennem det meste af et år har vi haft en kommunal sagsbehandler fra Visitation og Rehabilitering i fremskudte indsat, hvor en sagsbehandler er på Oasen 2 timer om ugen. Vi har nu evalueret ordningen med kommunen og lavet den mere permanent. Vi glædes meget over at borgerne oplever at kommunen på den måde vil dem og for os er det blevet så meget lettere at ”spille kommunen god”, som er et af vore interne visioner.

Brugerråd:

På Oasen har vi et brugerråd, hvortil der af husets brugere vælges medlemmer i foråret. Vi havde et hyggeligt brugermøde og der blev stemt 5 gengangere ind samt 2 suppleanter. Glædeligt at opleve at brugerne engagerer sig på denne måde.

Det skal ske:

Stop madspild:

Blå Kors har på landsplan en dialog med Lidl om at modtage deres datovarer, aftalen er endnu på skrivebordet, men vi håber at det kan blive et supplement til aftalen vi har med Ringgården i Skrydstrup.

Vi havde håbet at indførelsen af madspild kunne spare nogle penge. Det gør det kun i et lille omfang, men til gengæld har vi fået mulighed for stort set hver dag at servere noget grønt til maden, hvilket er blevet meget positivt modtaget.

Recovery kursus:

På Oasen arbejder vi recovery orientret og i marts havde vi kursus i tilgangen for alle i huset. Fredag 26. maj kl 13-15 er der opsamlingskursus for det samme. Vi ser frem til dagen og at vi på den måde kan blive flere som forstår og møder brugerne på en ensartet måde.

Kanotur og sommerhus:

Desværre har vi i år ikke kunnet søge penge i den pulje vi bruger for at afvikle kanotur i juni og sommerhustur i september. Det har betydet at vi har valgt at aflyse kanoturen, mens vi vil forsøge at finde midler i sommerhusturen via driften eller eksterne donationer.

Faste aktiviteter.

Oasens sangkor øver hver onsdag kl. 13 – 15. alle er velkomne.

Bowling hver torsdag kl 13 - 15. pris 20 kr.

NA holder møder på 1. sal tirsdage kl. 19 – 20 er pt. på standby.

Seniorgruppen mødes på 1. sal, torsdage, kl. 17 – 18.

Skrevet af Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

 

Kontakt

Den Blå Oase
Sønderport 49
6200 Aabenraa

Tlf.: 74 62 65 35

oasen@blaakors.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 8.30-15.00
Lørdag: 13.00-16.00
Søndag: 13.00-16.00

Find medarbejder
den blå oase