Den Blå Viol i Skive er et rusmiddelfrit værested for mennesker med udfordringer, som nuværende og tidligere misbrug, ensomhed, hjemløshed, fattigdom og/ eller manglende netværk. Værestedet drives af Blå Kors.

Vi er et fristed, hvor der er mulighed for, at tale med andre, skabe netværk, at få rådgivning og hjælp til dagligdagens små og store udfordringer eller bare at få en kop kaffe eller købe et måltid mad. På værestedet er der både faguddannet personale og frivillige. Værestedet drives af Blå Kors med støtte fra Skive Kommune.

Den Blå Viol tager imod dig med alt, hvad du rummer af fortid og aktuelle problemer. Vi vil gerne hjælpe dig videre til et liv, som er bedre end det, du har nu. Men du er også velkommen, hvis du bare har brug for at komme et sted med mad og mennesker.

Ud over et billigt måltid mad, gratis kaffe og et åbent øre tilbyder vi også:

  •  Samvær, omsorg og støtte
  •  Samtaler, som motiverer til forandring
  •  Kontakt til sagsbehandler, læge, politi og andre
  •  Hjælp til at skabe netværk
  •    Håndarbejde, maling, udflugter
  •  Morgensang

Vejen til nye muligheder

På den Blå Viol tror vi på, at alle gør deres bedste. Med det som udgangspunkt, møder vi den enkelte med respekt, anerkendelse og accept af forskelligheder. Vi vil gerne skabe gode relationer. Det gør vi med fokus på omsorg, at den enkelte føler sig set, hørt og mødt og ved at prioritere tid til samvær og samtale. Vi ønsker at støtte til egen forankring, så livskvaliteten bliver styrket.

Vores motto er:

Dagen i dag er ny - og den er din. Sammen skaber vi et sted, hvor alle får mulighed for at rejse sig.

Et værested med hjemlig atmosfære

På Den Blå Viol, er vi alle med til at skabe et hjemligt og trygt miljø, med hyggelige fysiske rammer og et godt psykisk og socialt miljø. Her kan du finde hvile og ro, læse en avis eller få en hyggelig snak over en kop kaffe. Om mandagen kl. 10 tilbyder vi morgensang, som naturligvis er helt frivilligt at deltage i.

Vi vil gerne, at man som bruger deltager aktivt i dagligdagen. Tanken er at inddrage brugerne, så man oplever værdighed og indhold i sit liv. Vi ser det som væsentligt at lave noget sammen, og, hvor det er muligt, at skabe et arbejdsfællesskab og løse praktiske opgaver som f.eks. at feje i gården, rydde op i rygerrummet, give en hånd med rengøring eller hjælpe med indkøb.

Spis et måltid mad hos os

På Den Blå Viol er der altid gratis kaffe på kanden. Derudover kan der kl. 9.30 købes morgenmad og eller en dejlig frokostret fra kl. 11.30. Om torsdagen har vi længe åbent, her serveres der aftensmad kl. 17.00. Et godt måltid mad har stor betydning for både velværet og fællesskabet.

Se vores menu.

Værdier og menneskesyn

Nærvær, faglighed og nye muligheder. På Den Blå Viol giver det sig blandt andet udslag i tålmodigt omsorgsarbejde med aktiv lytning som redskab.

Læs mere
den blå viol skive

Bliv frivillig

Der er godt 20 frivillige, som er tilknyttet Den Blå Viol. De er med til at gøre den Den Blå Viol til et rart sted at være.

Læs mere
den blå viol skive

Aktiviteter

Banko, udflugt og kreativt værksted. Gæsterne på Den Blå Viol får mange tilbud om aktiviteter - og er meget velkomne til selv at komme med forslag om nye aktiviteter.
Læs mere

Giv et bidrag til vores arbejde

Skive Kommune giver et årligt driftstilskud til Den Blå Viol - det dækker husleje og lønninger til det nødvendige personale.

Desuden lykkes det af og til at få fonde og puljer til at finansiere forskellige projekter og udviklingsopgaver. Derudover modtager vi donationer fra lokale foreninger, fonde, virksomheder og private.

Disse midler sætter os i stand til at gennemføre aktiviteter, der ellers ikke vil være mulige. Aktiviteterne gør en stor forskel i vores gæsters hverdag. Ofte har donationerne lagt grunden til oplevelser, som de husker længe efter, eller vi anskaffer os ting, som glæder år efter år.

bamser

Målsætning for Den Blå Viol

Den Blå Viols formål er at tilbyde omsorg og et rusmiddelfrit værested med aktiviteter til borgere i Skive kommune. Den Blå Viol drives på et folkekirkeligt grundlag og i overensstemmelse med Blå Kors Danmarks vedtægter.

Mission

Den Blå Viol yder konkret omsorg på et kristent grundlag med henblik på at give frirum, håb, lys og nyt mod til udsatte voksne borgere, der står i risiko for isolation og udstødning.

kopper

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, anmodning om samarbejde eller hjælp.

Den Blå Viol
Nørre Allé 2D
7800 Skive

Tlf.: 97 52 46 00

blaa.viol@blaakors.dk

Åbningstider
Mandag - onsdag, fredag: 9.30 - 15.00
Torsdag: 9.30 - 19.00
Lørdag - søndag: Lukket

Find medarbejder
den blå viol