Vil du være frivillig i en af vores genbrugsbutikker?

Vil du være frivillig på et værested eller botilbud?

Blå Kors har i dag omkring 3.500 frivillige, som hjælper til og gør en kæmpe forskel i genbrugsbutikker, på væresteder, i Barnets Blå Hus, familienetværk m.m. 

De frivillige bærer Blå Kors med engagement, tid og arbejdskraft.

Vores indsats er mangfoldig og afhængig af gode menneskers frivillige arbejde.

For eksempel er det en frivillig, du møder bag disken i Blå Kors' genbrugsbutikker, og en frivillig, du får i røret, når du ringer til vores telefonrådgivning. Frivillige hjælper også til med spilaftener og madlavning på værestederne. 

Som frivillig får du:

 • Udbygget dit netværk

 • Udviklet din faglige kunnen, samtidig med at du bliver bedre til at samarbejde med mennesker med forskellig baggrund og problemer

 • Mulighed for at komme på kurser og tilegne dig viden om for eksempel konflikthåndtering, misbrugsadfærd og samtaleteknik. På frivilligkonferencen tilbydes der hvert år 10-15 forskellige seminarer med forskellige fagpersoner

 • Som frivillig i genbrug kan du få undervisning i bl.a. hjemmesideredigering, kundepleje, sammensætning af farver og indretning

 • Mulighed for at vise dit engagement i samfundet på dit CV.

Tilmeld dig som frivillig

Vi har altid brug for flere frivillige - også dig. Udfyld formularen nedenfor og herefter vil vi snarest kontakte dig. Du kan også kontakte Blå Kors-konsulent Karen Klemmed Hviid, tlf. 23 33 44 65. 

Hvis du vil være frivillig i en af Blå Kors' genbrugsbutikker, skal du tilmelde dig ved at klikke her.

at mine informationer må videregives internt i Blå Kors

Her kan du blive frivillig i Blå Kors

Bliv frivillig i en genbrugsbutik

Som frivillig i Blå Kors Genbrug møder du nye mennesker og bruger dine kompetencer til at gøre en forskel for udsatte børn og deres familier. 

Læs mere
frivillige

Bliv frivillig på værested eller botilbud

På væresteder og botilbud yder de frivillige hjælp, omsorg og nærvær overfor misbrugere, ensomme eller sårbare mennesker, der har behov for det.

Læs mere
det blå sted

Andre frivilligopgaver

På webshoppen, www.lidtsmartere.dk, kan du som frivillig blandt andet arbejde med salg, billedredigering, opstilling af annoncer og meget mere. Der er rig mulighed for at dygtiggøre sig inden for it.

Her sidder du med anonym telefonrådgivning. Som alkoholrådgiver skal du være parat til at lytte og hjælpe brugerne med at handle og komme videre. Som rådgiver på Den Blå Linje har du en faglig baggrund for rådgivningsarbejdet, fordi du tidligere har været ansat hos Blå Kors, er uddannet sygeplejerske eller har anden relevant erhvervserfaring. Hvert halve år er rådgiverne på kursus for at lære nyt og dele erfaringer. Læs mere.

For at sikre god ledelse af vores væresteder, botilbud, behandlingssteder og rådgivninger har vi brug for dygtige og engagerede frivillige.

Blå Kors Danmark forventer af sine bestyrelsesmedlemmer, at de...

 • deler Blå Kors Danmarks menneske- og diakonisyn
 • efterhånden gør sig bekendt med institutionens/aktivitetens arbejde
 • gør sig bekendt med institutionens/aktivitetens vedtægtsmæssige grundlag
 • forpligter sig på at forholde sig i overensstemmelse med institutionens/aktivitetens og Blå Kors Danmarks vedtægter
 • forpligter sig på at overholde reglerne om tavshedspligt
 • forpligter sig på at overholde reglerne om habilitet
 • gør sig bekendt med det faste personale på institutionen/aktiviteten bl.a. ved deltagelse i åbne arrangementer på institutionen/aktiviteten
 • helhjertet kan stå som repræsentanter for institutionen/aktiviteten over for offentligheden, samarbejdspartnere og brugere/beboere
 • deltager i mindst 3 af de 4 årlige bestyrelsesmøder
 • forbereder sig til møderne
 • deltager i det årlige bestyrelseskursus, om muligt også i landsmødet
 • efterhånden gør sig bekendt med Blå Kors Danmarks arbejde, formål og værdigrundlag 
 • bestyrelsesmedlemmer modtager Blå Kors Bladet og andet informationsmateriale, herunder invitationer til Blå Kors-arrangementer

Er du interesseret og vil vide mere, så ring til Blå Kors Danmark, tlf. 86 81 15 00 

 • Chatrådgiver eller terapeut ungerådgivningen TUBA. 
 • Familienetværket, som et et socialt fællesskab for sårbare familier. 
 • Efterværn, altså kigge efter mennesker, som f.eks. ikke længere bor i botilbud
 • Tage imod og hjælpe alkoholramte og deres familier
 • Besøgstjeneste
 • Bygningsvedligeholdelse og pedelopgaver i Blå Kors' bygninger
 • Hjælp til ekspedition andre steder