Blå Kors Danmark driver en række socialøkonomiske virksomheder. Vi kalder dem 4plus. 

Formålet er at hjælpe mennesker, der har haft nogle svære år, tilbage til arbejdsmarkedet. I dag er der fem afdelinger i Vorbasse, Herning, Aabenraa og Hobro – men vi vil meget gerne udbygge til flere byer. 

De enkelte afdelinger skal efter en indkøringsperiode være økonomisk selvbærende. 4plus tømmer tøjcontainere for Blå Kors Genbrug, sorterer og transporterer tøjet. En af afdelingerne saver, kløver og sælger brænde. Med tiden vil en række nye arbejdsområder komme til – afhængig af de lokale muligheder.

Navnet 4plus skal signalere, at virksomheden ikke kun skal gavne dig eller kommunen – men skal være en gevinst for både arbejdstageren, kommunen, det omgivende samfund og for Blå Kors Danmark. 

Kontakt os her:

  • Midtjylland: 30 33 01 13
  • Nordjylland: 24 85 81 35 
  • Sydjylland: 50 80 58 58
  • Sønderjylland: 61 24 14 71