I Blå Kors lægger vi vægt på at sikre en god kvalitet i alt, hvad organisationen laver. Det er vigtigt for os, at vores arbejde bidrager positivt til brugernes liv, og at vi som organisation der opsamler og tager ved lære af viden om, hvad der virker for hvem. Det betyder bl.a., at vi indsamler viden om både dagligdag og om projekter, og at vi udvikler vores arbejde herefter. 

Kvalitet i mange perspektiver

Kvalitet måles i sidste ende på brugernes udbytte af samspillet med os. For at levere bedst muligt, arbejder vi konstant med at fastholde og udvikle såvel faglige som forskellige organisatoriske aspekter af arbejdet.

Det afspejler sig i måden, vi har organiseret os på:

 • Der er ansat en kvalitetschef og en faglig chef
 • Der er en kvalitets- og udviklingsafdeling, Evidentia 
 • Det overordnede kvalitetssikrings- og udviklingsarbejde ledes af kvalitetschefen i tæt samspil med faglig chef og den øvrige ledelse samt en kvalitetsgruppe og et uddannelsesudvalg
 • Alle udviklingsprojekter knyttes til organisationen via en projektleder
 • Blå Kors har samlet en række brugerrettede, faglige og organisatoriske krav til "god kvalitet" i Blå Kors Kvalitetsmodel. Hér er, som støtte til ledere og konsulenter, samlet en række krav fra socialtilsyn, sundhedsfagligt tilsyn, egne politikker og anbefalinger, kommunikationsprincipper, GDPR m.v.
 • Blå Kors Kvalitetsmodel udgør basis for interne audits, som bidrager til, at alle enheder minimum hvert andet år forholder sig til "god kvalitet"
 • Ledelser fra alle organisationens væresteder, bo- og behandlingstilbud, børnehuse samt andre aktiviteter mødes jævnligt med hinanden og med organisationens øverste ledelse, kvalitetschefen og den faglige chef med henblik på drøftelser af kvalitetsudvikling på den enkelte enhed og på tværs af sektorområderne
 • Vi indsamler data om brugerne og deres udbytte af samspil med os, både på individniveau, på projektniveau, på institutionsniveau og på organisationsniveau. I starten af 2021 arbejder Evidentia på en revision af undersøgelsesdesigns, som tænkes anvendt på mange arbejdsgrene i organisationen, og som med standardiserede dataindsamlingsredskaber tager afsæt i recoveryorienteret rehabilitering.
  • En artikel, der beskriver resultaterne fra det hidtidige forløbsstudie på bo- og behandlingsenheder, kan findes her
 • Vi udarbejder fortløbende beskrivelser af, hvad vi i Blå Kors definerer som god faglighed, se nedenfor. Dette er i høj grad inspireret af de officielle anbefalinger fra eksempelvis Socialstyrelsen, som bearbejdes og justeres til den konkrete målgruppe og organisationens værdigrundlag og strategi

Blå Kors Kvalitetsmodel

Alle i Blå Kors arbejder med kvalitetssikring og -udvikling. Vi har udarbejdet en model, som sætter rammerne om arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i de enkelte enheder og projekter. 

Læs mere
sådan gør vi

Faglige beskrivelser for Blå Kors Danmarks arbejde 

Én måde at arbejde med kvalitetssikring og -udvikling på er at drøfte og beskrive kernen i sit arbejde. I den anledning har Blå Kors defineret en række faglige beskrivelser for blandt andet boformer, væresteder og Barnets Blå Hus. 

Taastrup behandlingscenter