I Blå Kors Danmark lægger vi vægt på at sikre en god kvalitet i alt, hvad organisationen laver. Det er vigtigt for os, at vores arbejder bidrager positivt til brugernes liv, og at vi som organisation opsamler viden om, hvad der virker for hvem. Det betyder bl.a., at vi indsamler viden om både dagligdag og om projekter, og at vi udvikler vores arbejde herefter. 

Kvalitet og faglighed

I Blå Kors Danmark har vi både en kvalitetschef og en faglig chef, som begge bidrager til at udvikle og fastholde faglige og organisatoriske perspektiver og krav i arbejdet.

Projektudvikling, dokumentation og evaluering

Blå Kors Danmarks konsulentafdeling Evidentia bidrager til projektudvikling, dokumentation og evaluering (i forhold til brugerrettede mål, aktiviteter, metodiske og organisatoriske erfaringer m.v.) samt afrapportering.

Projektledere på alle aktiviteter

Alle vores projekter og aktiviteter får en fast projektleder, som er ansvarlig for udvikling og implementering af projektet samt økonomistyring og evaluering.

Indsamling af data

Vi indsamler data om brugerne og deres udbytte af mødet med / opholdet hos Blå Kors både ude på de enkelte væresteder, botilbud, behandlingscentre og rådgivningsafdelinger og på organisationsniveau. 
En artikel, der beskriver resultaterne af forløbsstudiet, kan findes her

Egen kvalitetsmodel

Blå Kors Danmark har stort fokus på kvalitet og effektivisering. Blå Kors Danmark har udviklet egen kvalitetsmodel, som integrerer, nyt socialtilsyn, sundhedsfaglige krav og egne organisatoriske mål og kriterier. Til at styre det overordnede kvalitetssikrings- og – udviklingsarbejde har Blå Kors Danmark en kvalitetsgruppe samt et uddannelsesudvalg som ledes af kvalitetschefen.

Kvalitetsudvikling på alle steder

Ledelser fra alle Blå Kors Danmarks væresteder, bo- og behandlingstilbud samt andre aktiviteter mødes jævnligt med organisationens øverste ledelse, kvalitetschefen og den faglige chef og drøfter kvalitetsudviklingen på det enkelte sted.

En række eksterne og interne krav til kvalitet i arbejdet er samlet i vores kvalitetsmodel.

Blå Kors Danmarks faglige grundlag

Én måde at arbejde med kvalitetssikring og -udvikling på er at drøfte og beskrive kernen i sit arbejde. I den anledning har Blå Kors defineret sit faglige grundlag for bo- og behandlingssteder og for væresteder.

Taastrup behandlingscenter

Nedenfor kan du hente og læse fagligt grundlag for de enkelte områder: