I Blå Kors hjælper vi mange helt almindelige mennesker, som er havnet i ualmindeligt svære livssituationer. Mange har mistet håbet om en bedre fremtid og har mistet troen på sig selv, på andre og på livet.

Vi hjælper børn og unge, der vokser op i hjem med alkohol- og stofmisbrug. Vi hjælper unge og voksne ud af misbrug og hjemløshed og tilbage til livet. Vi hjælper dem, der kæmper med misbrug og deres familie. Vi hjælper fattige, ensomme og psykisk sårbare.

Vi tilbyder anerkendt og dokumenteret alkoholbehandling, behandling for hashmisbrug, behandling til mennesker med dobbeltdiagnoser og botilbud til hjemløse.

Derudover driver vi væresteder for udsatte og ensomme, støttecentre for børn og familier fra hjem med misbrug, terapi til unge, telefonrådgivning og familienetværk.

Her finder du Blå Kors