I Blå Kors Danmark hjælper vi børn, unge, voksne og familier, som er havnet i svære livssituationer.

Vi hjælper børn og unge, der vokser op i hjem med alkohol- og stofmisbrug. Vi hjælper unge og voksne ud af misbrug og hjemløshed. Vi hjælper pårørende til mennesker med misbrug. Vi hjælper fattige, ensomme og psykisk sårbare.

Vi tilbyder anerkendt og dokumenteret alkoholbehandling, behandling for hashmisbrug, behandling til mennesker med dobbeltdiagnoser og terapeutisk behandling til børn og unge fra hjem med alkohol- og stofmisbrug.

Her finder du Blå Kors