Den Blå Linje er anonym og gratis hjælp til mennesker med alkoholmisbrug og deres pårørende. Ring 70 100 130. Åben hver aften kl. 18-23.

På Den Blå Linje hjælper vi dig med at bryde tavsheden. Det er ofte en lettelse at sætte ord på problemerne. Det giver mod og vilje til forandring.

Du kan ringe som:

  • Alkoholafhængig
  • Barn eller ung i en familie med alkoholmisbrug
  • Familie, ven, kollega osv.

Mange taler med os om:

  • Hvordan får jeg min ægtefælle/samlever til at holde op med at drikke?
  • Hvordan bliver jeg bedre til at sige fra?
  • Hvordan passer jeg bedst på børnene?
  • Hvornår har jeg et alkoholproblem?
  • Hvor kan jeg få hjælp?

Måske ved du ikke, hvad du vil spørge om. Ring alligevel. En samtale skaber ofte afklaring, så spørgsmål og svar opstår undervejs.

Uddannede rådgivere

På Den Blå Linje sidder kvalificere­de alkoholrådgivere parat til at lytte og hjælpe dig med at handle og komme videre. Alle alkoholrådgivere er frivillige medarbejdere. Mange har en faglig baggrund for rådgivningsarbejdet, fordi de tidligere har været ansat hos Blå Kors, er uddannet sygeplejerske, socialrådgiver eller har anden relevant erhvervserfaring. De fleste har mange års erfaring som rådgivere. Hvert halve år er rådgiverne på kursus for at lære nyt og dele erfaringer. Det er din garanti for, at du både får en tålmodig lytter og en erfaren rådgiver i røret, når du ringer til Den Blå Linje.

Har du brug for hjælp uden for Den Blå Linjes åbningstid?

Ring da til Alkolinjen tlf. 80 200 500

Alkolinjen er en gratis og anonym rådgivningslinje, hvor der også er erfarne rådgivere, der vil hjælpe dig videre.

Linjen er åben mandag, tirsdag og fredag fra kl. 11.00 -17.00 og onsdag og torsdag kl. 11.00 til 15.00.

Læs også

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

Hvordan finder man egentlig ud af, om man drikker for meget? Du kan prøve at svare på de 9 spørgsmål i denne test og få en indikation på, om du er afhængig af alkohol eller på vej til at blive det.

Tag testen
alkohol2.jpg