Den Blå Linje er anonym og gratis hjælp til mennesker med alkoholmisbrug og deres pårørende. Ring 70 100 130. Åben hver aften kl. 18-23.

På Den Blå Linje hjælper vi dig med at bryde tavsheden. Det er ofte en lettelse at sætte ord på problemerne. Det giver mod og vilje til forandring.

Du kan ringe som:

  • Alkoholafhængig
  • Barn eller ung i en familie med alkoholmisbrug
  • Familie, ven, kollega osv.

Mange taler med os om:

  • Hvordan får jeg min ægtefælle/samlever til at holde op med at drikke?
  • Hvordan bliver jeg bedre til at sige fra?
  • Hvordan passer jeg bedst på børnene?
  • Hvornår har jeg et alkoholproblem?
  • Hvor kan jeg få hjælp?
  • Hvad koster en alkoholbehandling - og hvor længe varer den?

Måske ved du ikke, hvad du vil spørge om. Ring alligevel. En samtale skaber ofte afklaring, så spørgsmål og svar opstår undervejs.

Uddannede rådgivere

På Den Blå Linje sidder kvalificere­de alkoholrådgivere parat til at lytte og hjælpe dig med at handle og komme videre. Alle alkoholrådgivere er frivillige medarbejdere. Mange har en faglig baggrund for rådgivningsarbejdet, fordi de tidligere har været ansat hos Blå Kors, er uddannet sygeplejerske eller har anden relevant erhvervserfaring. De fleste har mange års erfaring som rådgivere. Hvert halve år er rådgiverne på kursus for at lære nyt og dele erfaringer. Det er din garanti for, at du både får en tålmodig lytter og en erfaren rådgiver i røret, når du ringer til Den Blå Linje.