Den Blå Viols værdier er naturligvis identiske med Blå Kors Danmarks værdier: Nærvær, faglighed og nye muligheder. På Den Blå Viol giver det sig blandt andet udslag i tålmodigt omsorgsarbejde med aktiv lytning som redskab.

Værdier

På Den Blå Viol betyder:

Nærvær: at vi sætter mennesket først, og møder det med anerkendelse og accept. 

Faglighed: at vi kan rumme forskelligheder og være rollemodeller. Vi udveksler erfaringer og bliver derfor hele tiden klogere.

Nye muligheder: at den enkelte lærer at tage ansvar for sit eget liv med støtte fra Den Blå Viol. 

Trivsel: Vi ønsker, at Den Blå Viol er et godt sted at være for alle.

Alle mennesker er lige meget værd

Den Blå Viol arbejder ud fra et kristent menneskesyn. Gennem diakoni omsætter vi vores menneskesyn i praksis, så det bliver til hjælp for vore medmennesker.

På Den Blå Viol tror vi på, at ethvert menneske er skabt af Gud i Guds billede. Det betyder, at vi alle er lige meget værd for Gud. Derfor vil ethvert menneske, som kommer til os for at få hjælp eller for at give en hånd med, blive mødt af åbne, interesserede og ufordømmende mennesker.

Vi møder alle med respekt og velvilje

Vi spørger aldrig til social status, fysisk formåen, politisk overbevisning, køn, race eller lignende. Vi tror på, at netop det kristne menneskesyn gør oplevelsen af Blå Kors til noget særligt. Især de, som lider og er blevet væltet af mange nederlag, har brug for at blive rakt en hånd af ligeværd, respekt og velvilje for at rejse sig.

Menneskets fire relationer

Når vi hjælper mennesker med alkoholmisbrug, stofproblemer, sindslidelse eller andre svære problemer, prøver vi at hjælpe dem med at genoprette fire grundlæggende relationer: Den fysiske, den psykiske, den sociale og den åndelige.

Læs mere om Blå Kors' syn på værdier og relationer

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, anmodning om samarbejde eller hjælp.

Den Blå Viol
Nørre Allé 2D
7800 Skive

Tlf.: 97 52 46 00

blaa.viol@blaakors.dk

Åbningstider
Mandag - onsdag, fredag: 9.30 - 15.00
Torsdag: 9.30 - 19.00
Lørdag - søndag: Lukket

Find medarbejder
den blå viol