Her på siden finder du fakta om alkohol og alkoholforbrug i Danmark og konsekvenserne ved et højt alkoholforbrug

Hvor mange alkoholmisbrugere er der i Danmark? Hvornår har man et alkoholmisbrug? Hvor meget må man drikke og stadig køre bil? Hvad er de økonomiske og sociale konsekvenser ved et højt alkoholforbrug? Hvor meget drikker vi i Danmark? Osv. Find svarene nedenfor.

Søger du fakta om børn af alkoholmisbrugere, så har vi samlet en masse viden på siden Fakta om børn af alkoholmisbrugere.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på bkd@blaakors.dk eller på 86 81 15 00.

Hvad er alkoholforbruget i Danmark?

 • I 2021 købte hver dansker over 18 år i gennemsnit 10,4 liter ren alkohol. Det er en stigning i forhold til 2020, hvor det var 9,7 liter ren alkohol. 
 • Det svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit køber 13,3 genstande om ugen. Det er det højeste niveau siden 2011, hvor hver indbygger i gennemsnit købte 14,1 genstande om ugen.
 • Samlet set blev der solgt 48,9 mio. liter alkohol i de danske butikker i 2021. 
 • Det reelle forbrug er dog større end salget, idet den alkohol, vi køber eller drikker udenlands, ikke er regnet med. Danmarks Statistik har tidligere vurderet, at det reelle forbrug er 15-20 % højere end salget, hvilket svarer til 11-12 liter ren alkohol om året.
 • Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil drikker 15,7% af den voksne befolkning mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge og overskrider dermed Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er stor forskel på mænd og kvinder, hvor det gælder henholdsvis 23% af mændene og knap 9% af kvinderne. 

Kilde: Danmarks Statistik.

 

Hvor mange danskere har et alkoholmisbrug?

 • Ca. 147.000 danskere er afhængige af alkohol og kan ikke stoppe deres forbrug uden behandling.
 • Ca. 640.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred.
 • Ca. 860.000 danskere er storforbrugere og drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler (højrisikogrænsen).

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed - Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2016

Sundhedsstyrelsen - "Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol" (2016)

Sundhedsstyrelsen - "Forebyggelsespakke - alkohol (2012)

 

Hvor mange mænd i forhold til kvinder har alkoholproblemer?

 • Næsten hver femte danske mand, 19,4%, viser tegn på alkoholproblemer
 • For danske kvinder viser 8,4% tegn på alkoholproblemer

Antallet er fundet ved en undersøgelse, hvor personerne har besvaret den såkaldte Cage C-test (test dine alkoholvaner). Den belyser, om en persons alkoholforbrug giver problemer. 

Kilde: Sundhedsprofil 2017

Sundhedsstyrelsens udmeldinger om alkohol

"Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred".

Er du 18 år eller over?

 • Højst 10 genstande om ugen

 • Højst 4 genstande på samme dag

Er du under 18 år?

 • Lad være med at drikke alkohol

Er du gravid eller prøver du at blive det?

 • Lad være med at drikke alkohol

Ammer du?

 • Vær forsigtig med at drikke alkohol

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Fakta om Sundhedsstyrelsens udmeldinger

I 2022 ændrede Sundhedsstyrelsen anbefalingerne omkring indtag af alkohol. 

Samme grænser for kvinder og mænd 

Grænserne for, hvor mange genstande man maksimalt skal indtage pr. uge er i dag ensartet, så der er den samme grænse for både mænd og kvinder. Anbefalingen for voksne på 18 år og derover er nu på max 10 genstande om ugen.

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at unge i alderen 18-25 år skal "være særligt opmærksomme på ikke at overskride anbefalingerne".

Tidligere var der differentierede aldersgrænser på 7 genstande pr. uge for kvinder og 14 genstande pr. uge for mænd.

Unge under 18 år frarådes at drikke alkohol

I dag fraråder Sundhedsstyrelsen unge under 18 år at drikke alkohol. Tidligere var udmeldingen, at unge under 16 år ikke skulle drikke alkohol. Den grænse er nu hævet.

Højest fire genstande om dagen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke drikker mere end fire genstande på en dag.

Indtagelsen af alkohol skal være jævnt fordelt – dvs., at hele ugens mængde alkohol ikke skal indtages på én aften. På den måde skåner man kroppen mest muligt og minimerer risikoen for bl.a. hjertekarsygdomme, ulykker og skader. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man

Hvor mange er i alkoholbehandling?

I 2018 var knap 17.600 danskere i offentligt finansieret alkoholbehandling. Det er en stigning på 30 procent over de seneste 10 år. I 2008 var tallet 12.300.

46 procent af de 17.600 danskere i alkoholbehandling var i behandling for første gang. Det svarer til omkring 8.100 danskere. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen - "Offentligt finansieret alkoholbehandling" (2020).

Hvor længe går man med alkoholproblemer, før man søger behandling?

 • Mænd har i gennemsnit haft et storforbrug af alkohol i mere end 15 år, før de kommer i behandling
 • Kvinder i behandling har i gennemsnit haft et storforbrug i godt 12 år
 • En stor del af de mennesker, der søger behandling, er gengangere i behandlingssystemet
 • De fleste af dem, der søger behandling, har et meget stort alkoholforbrug
 • I gennemsnit indtager de mænd, som er omfattet af opgørelsen, 83 genstande om ugen, mens kvinderne drikker 59 genstande
 • Kun en meget lille andel af de danskere, som har et alkoholproblem, er i behandling
 • De, der kommer i alkoholbehandling, gør det i høj grad på eget initiativ
 • Kun syv procent kommer i behandling gennem deres læge
 • Langt flere mænd end kvinder er i behandling

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Læs også om

Hvilke sundhedsproblemer relaterer sig til alkohol?

 • Et stort forbrug af alkohol øger risikoen for blandt andet kræftsygdomme, mave-tarmsygdomme, lungesygdomme og leverlidelser
   
 • 6% af alle dødsfald i Danmark skyldes alkohol som primær eller medvirkende årsag. Det svarer til over 3.000 dødsfald om året
   
 • Blandt 45-54-årige mænd skyldes 30 procent af alle dødsfald alkohol
   
 • Der er årligt over 400.000 ekstra sygedage blandt de, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger
   
 • Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler
   
 • 212.000 ekstra besøg til almen praktiserende læger
   
 • Hvert år sker 29.000 hospitalsindlæggelser og 9.300 indlæggelser på psykiatriske afdelinger 
   
 • 35.000 ekstra ambulante hospitalsbesøg på somatiske afdelinger hvert år 
   
 • 53.000 ambulante hospitalsbesøg på psykiatriske afdelinger hvert år 
   
 • Personer med alkoholmisbrug har 8 gange større risiko for at begå selvmord end andre

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2016, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed

Den Nationale Sundhedsprofil (2021)

Alkohol og bilkørsel er en dårlig kombination. I mange lande er der nultolerance overfor bilkørsel og alkohol. I Danmark er grænsen på 0,5 promille. Hvis du har en promille på 0,5, må du ikke køre bil.

Det er forskelligt, hvor høj en promille man får, når man drikker alkohol. Tommelfingerreglen i forhold til at holde sig under 0,5 er at drikke en enkelt genstand.

En genstand svarer til:

 • 1 øl (33 cl.)
 • 1 glas vin (12 cl.)
 • 1 glas portvin eller lign. (8 cl.)
 • 1 glas spiritus (4 cl.)

Man forbrænder i gennemsnit cirka 0,15 promille per time.

Hvor hurtigt du forbrænder alkoholen, er forskelligt fra person til person. Forbrændingen begynder først for alvor 45 minutter efter, du har drukket din sidste genstand.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan man som en tommelfingerregel udregne sin promille på følgende måde:

 • Mænd: Antal genstande x 12 : (kropsvægt i kg x 0,68) = promille
 • Kvinder: Antal genstande x 12 : (kropsvægt i kg x 0,55) = promille

Det betyder eksempelvis, at en mand på 70 kilo, der drikker to genstande, får en promille på 0,5, mens en kvinde på 65 kilo efter to genstande får en promille på 0,67.

I dag skyldes hver femte dødsulykke i trafikken alkohol. 

Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser har alkohol?

 • Man vurderer, at overforbrug af alkohol koster samfundet 13 mia. kr. om året
   
 • Hvert år førtidspensioneres 430 personer i Danmark pga. alkoholmisbrug
   
 • Vi bruger 360 mio. kr. til behandling og pleje om året 

Hvad er kommunernes omkostninger ved alkoholmisbrug?

 • 3,5 mia. kr. er kommunernes samlede årlige omkostninger pga. borgernes overforbrug af alkohol. Derudover kommer omkostninger til eksempelvis hjemmesygepleje, kommunal genoptræning, omkostninger til plejebolig mv.
   
 • En kommune med 50.000 indbyggere betaler årligt 31 mio. kr. til overførselsindkomster, sundhedsydelser og anbringelser af og hjælp til børn og unge på grund af alkoholproblemer i familien
   
 • En person i alkoholbehandling koster årligt en kommune 70.728 kr. mere end en borger, der ikke drikker for meget
   
 • Et barn i en familie med alkoholproblemer koster kommunen 30-50.000 kr. mere om året end et velfungerende barn
   
 • Børn i familier med et overforbrug af alkohol bliver 5 gange hyppigere fjernet fra forældrene end andre børn
   
 • Borgere med alkoholforbrug modtager 2-3 gange hyppigere overførselsindkomst sammenlignet med borgere, der ikke drikker for meget
   
 • Kommunerne betalte i 2014 samlet 346,7 mio. kr. til alkoholbehandling
   

Kilde: Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol. Sundhedsstyrelsen 2016

Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2016, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed

Samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med alkoholoverforbrug, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) 2014

 • Ifølge den seneste hjemløsetælling i Danmark er der 6.431 hjemløse. Af dem har 66 procent et misbrug af rusmidler som alkohol og stoffer. 

Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) - Hjemløshed i Danmark 2019

 • Danskere, der har et alkoholmisbrug, lever i gennemsnit 24-28 år kortere. 

Kilde: Acta Psychiatrica Scandinavia - “Mortality and life expectancy of people with alcohol use disorder in Denmark, Finland and Sweden” (2014)