Drikker de danske unge mere eller mindre alkohol?

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste rapport fra 2020 er de danske unge igen begyndt at drikke oftere og mere alkohol - og de begynder samtidig også at drikke i en tidligere alder. 

Alkoholforbruget blandt de danske unge har generelt været faldende siden 2002, hvor eksempelvis 50% af de 15-årige drenge drak alkohol hver uge. I 2014 var andelen faldet til 21%, men den seneste undersøgelse fra 2018 viser for første gang i flere år en stigning, så det nu er 26% af de 15-årige drenge, som drikker alkohol på ugentlig basis. Det samme er tendensen for pigerne, hvor 18% procent drikker alkohol hver uge sammenlignet med 12% i 2014.

Andelen af 9. klasse-elever, som har været fulde den seneste måned

 • 2019: 40%
 • 2015: 32%

Andelen af 11-15-årige, som drikker alkohol ugentligt

2018

 • 15 år: 26% (drenge) og 18% (piger)
 • 13 år: 2% (drenge) / 2% (piger)
 • 11 år: Færre end 1 procent (både drenge og piger)

2014

 • 15 år: 21% (drenge) og 12% (piger)
 • 13 år: 3% (drenge) / 2% (piger)
 • 11 år: 1 procent (både drenge og piger)

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed - Skolebørnsundersøgelsen (2018)

festival

Bingedrinking

Fænomenet "bingedrinking" dækker over at højt alkoholindtag ved samme lejlighed. Sundhedsstyrelsen definerer det som fem genstande eller højere.

Flere af 9. klasseeleverne tilkendegiver, at de har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed (fx en fest) i løbet af den seneste måned. 

2019: 59,4%

2015: 57,1%

Kilde: Sundhedsstyrelsen - Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (ESPAD) 2019

Danske unge drikker mere alkohol end de europæiske 

europa

Danske unge skiller sig markant ud i forhold til deres europæiske jævnaldrende, når det kommer til alkoholforbrug.

I Danmark har 47 procent af de 15-årige dreng været fuld mindst to gange, mens det kun drejer sig om 12 procent af drengene i Sverige, viser verdenssundhedsorganisationen WHO's sammenlignende studie af de europæiske alkoholvaner.

Danmark sammenlignet med de nordiske lande

I WHO's rapport sammenlignes unges alkoholvaner i Europa. Danmark indtager 1. pladsen, mens Finland er nummer 13,  Norge nummer 30, Sverige nummer 39 og Island nummer 43, som et af landene i bunden af statistikken. 

 

Hvor mange af de 15-årige unge har været fulde mindst to gange?

Danmark 

2018: 47% (drenge) / 37% (piger)

2015: 39% (drenge) / 38% (piger)

 

Finland

2018: 26% (drenge) / 24% (piger)

2015: 32% (drenge) / 27% (piger)

 

Norge 

2018: 18% (drenge) / 13% (piger)

2015: 19% (drenge) / 19% (piger)

 

Sverige

2018: 12% (drenge) / 10% (piger)

2015: 18% (drenge) / 15% (piger)

 

Island

2018: 7% (drenge) / 7% (piger)

2015: 6% (drenge) / 6% (piger)

Kilde: WHO - Health Behaviour in School-aged Children - a WHO Collaborative Cross-National Survey (2020)

 

test - større tekst.png
alkohol

Stigningen blandt de unge, der drikker sig fulde, er et rigtig trist billede på vores dårlige alkoholkultur. Samtidig kan vi se, at mange af eleverne, der alle er mindreårige, får lov til at drikke derhjemme. Det er vigtigt, at vi som forældre og voksne tæt på de unge kommer mere på banen og tager et langt større ansvar for de unges drukkultur.

Niels Sandø, enhedschef for forebyggelse, Sundhedsstyrelsen

Alkoholdebut 

Begynder de unge at drikke senere end tidligere? De nyeste tal viser desværre, at udviklingen er vendt. Gennem flere år faldt debutalderen for, hvornår danske unge begyndte at drikke alkohol, men sådan er det ikke mere. 

I 1998 var det 74% af 11-årige drenge og 58% af 11-årige piger, der havde prøvet at drikke alkohol, mens tallet i 2018 var 20% blandt drenge og 7% blandt piger 

Der er fra 2014 til 2018 sket en stigning i andelen af 13- og 15-årige, som har prøvet at drikke alkohol. De seneste tal fra 2018 viser, at 84% af drengene og 82% af pigerne har prøvet at drikke alkohol som 15-årige mod 74% af pigerne og 77% af drengene i 2014. 

For de 13-årige gælder det, at 39% af drengene i 2018 har prøvet at drikke alkohol mod 36% i 2014, mens 34% af pigerne i 2014 har prøvet at drikke alkohol mod 32% i 2014.

Kilde: Vidensråd for Forebyggelse - "Unges alkoholkultur - et bidrag til debatten" (2019)

alkohol

Hvor mange børn og unge har prøvet at drikke alkohol?

Skolebørnsundersøgelsen måler blandt andet på, hvor mange procent af børnene i aldersgruppen 11, 13 og 15, som har prøvet at drikke alkohol.

2018

 • 15 år: 84% (drenge) og 82% (piger)
 • 13 år: 39% (drenge) / 34% (piger)
 • 11 år: 20% (drenge) / 7% (piger)

2014

 • 15 år: 77% (drenge) og 74% (piger)
 • 13 år: 36% (drenge) / 32% (piger)
 • 11 år: 21% (drenge) / 7% (piger)

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed - Skolebørnsundersøgelsen (2018)

Hvor ofte drikker de danske unge alkohol?

Andelen af unge mellem 15 og 25 år, der drikker alkohol på ugentlig basis, er steget fra 19,67% i 2014 til 25,43% i 2019. 

Man skønner, at omkring 30.000 unge i aldersgruppen 15-25 år (2018) har så stort et forbrug af alkohol, at de har brug for rådgivning eller behandling. Det er 3.000 flere end i 2014, hvor tallet var 27.000. 

Kilde: Center for Rusmiddelforskning - “Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge 2014/15-2019” (2020)